Pemakluman Pelajar Latihan Industri di KITA, 4 Jun 2018

Sukacita ​dimaklumkan bahawa KITA telah menerima Saudara Ahmad Firdaus bin Hadzir dari Jabatan Sejarah dan Ketamadunan, Kulliyah Ilmu Wahyu dan Ketamadunan dari Universiti Islam Antarabangsa, sebagai pelajar latihan industri di KITA bermula dari 4 Jun hingga 12 Ogos 2018. Beliau ditempatkan di Pejabat Am KITA.