Pekeliling Akademik 15/2018: Kalendar Akademik Program Pengajian Pasca Siswazah Semester 1 Sesi Akademik 2018-2019

Dengan hormatnya perkara diatas adalah dirujuk.

Bersama-sama ini dilampirkan:

Pekeliling Akademik Bil. 15/2018 – Kalendar Akademik Program Pengajian Pascasiswazah Semester 1 Sesi Akademik 2018-2019 untuk perhatian dan tindakan seterusnya.

Sekian, terima kasih.

Muat turun dokumen (PDF)

Sumber: E-mel daripada Pengarah KITA, 26 Jun 2018