Penilaian Penyeliaan Sem. 2 Sesi 2017/2018

Dengan hormatnya dimohon kepada semua pelajar siswazah yang berdaftar pada semester semasa (Sem. 2 Sesi 2017/2018) untuk membuat penilaian penyeliaan di Sistem Penilaian Pengajaran dan Penyeliaan. Tempoh pengisian penilaian dibuka dari 28 Mei 2018 (Isnin) hingga 8 Julai 2018 (Jumaat).

Kegagalan membuat penilaian akan menyebabkan tuan/puan tidak dapat melihat keputusan peperiksaan Semester 2 2017/2018 dan dan tidak boleh mendaftar pada semester berikutnya.

Kerjasama dan perhatian semua amatlah dihargai serta didahului dengan ucapan terima kasih.

Mohon abaikan jika tuan/puan tidak mendaftar pada sem ini.

Sumber: E-mel daripada Eksekutif Kanan KITA, 28 Mei 2018