Hubungi Kami

Umum


Kolej Ibu Zain,
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
43600 Bangi, Selangor

Tel: +603 – 8921 5602  |  Faks : +603- 8921 5600  |   E-mel: anuarmd@ukm.edu.my

Facebook : KIZ Official  |  Instagram:  ukm_kolejibuzain

Pengurusan


Encik Anuar Ahmad, Pengetua
+03 89213231, anuarmd@ukm.edu.my

Encik Nik Mohd Noor Faizul Md Saad, Timbalan Pengetua
+03 89213042, nikfaizul@ukm.edu.my

Puan Izzaty Farhana Mohammed, Penolong Pengurus
+03 89215602, izzaty@ukm.edu.my

 

Felo


Encik Noradlyizan Theis, Felo Rumah Tetamu K20A
adlyizan85@gmail.com

Encik Ong Chang Ee, Felo Rumah Pelajar K19C
ongchangee@gmail.com

Cik Phoon Li Juan @ Roovasini, Felo Rumah Pelajar K19B
roova84@gmail.com

Puan Rafiza Abdul Rahman, Felo Rumah Pelajar K19A
hurun.fieza84@gmail.com

Encik Mohamad Iskandar Zulkipli, Felo Rumah Pelajar K19D
iszie@ukm.edu.my