PORT FOLIO MEP

YANG DIPERTUA

  • Merupakan rujukan utama dalam apa jua hal berkaitan JAKSA dan pelajar Kolej Keris Mas sama ada aktiviti, penggerakan dan perhubungan pelajar, kebajikan dan sebagainya.
  • Menjadi penggerak utama dalam semua hal berkaitan JAKSA seperti etika kerja, aktiviti, mesyuarat, perjumpaan, kebajikan, polisi kewangan dan sebagainya.
  • Menjadi penghubung antara JAKSA dengan pelajar, felo, pengurusan kolej dan pengurusan UKM.
  • Mengendalikan mesyuarat berkala JAKSA, tergempar, perjumpaan dan sebagainya.
  • Membuat keputusan berkaitan JAKSA melalui mesyuarat atau tanpa mesyuarat bergantung kepada keadaan.
  • Memastikan semua aktiviti yang dirancang dilaksanakan sebaik mungkin berdasarkan matlamat dan objektif yang digariskan oleh jawatankuasa program mengikut masa yang ditetapkan ketika pemukiman JAKSA.
  • Bertanggungjawab terhadap segala program yang dianjurkan menggunakan nama Kolej Keris Mas.

 

NAIB YANG DIPERTUA I

  • Memangku tugas Yang Dipertua JAKSA dalam mengendalikan mesyuarat JAKSA jika diminta berbuat demikian.
  • Mewakili Yang Dipertua JAKSA dalam apa-apa jemputan sama ada mesyuarat, majlis perasmian dan sebagainya jika diminta berbuat demikian.
  • Menjaga kebajikan pelajar kolej agar sentiasa di tahap optimum dari aspek

1     Kafetaria dan penginapan (Harga makanan, kebersihan kafetaria, kebersihan blok, keceriaan  dan sebagainya)
2     Kesihatan (Kes-kes jangkit berjangkit, ditahan wad, pembedahan, kematian waris dan sebagainya)
3     Interaksi pelajar ketika aktiviti dan program (Latihan, perjumpaan, mesyuarat, pencapaian dan sebagainya)

  • Bertindak sebagaiKetua Pengarah Majlis Makan Malam Tahunan KKM

 

NAIB YANG DIPERTUA II

  • Memangku tugas Yang Dipertua JAKSA dalam mengendalikan mesyuarat JAKSA jika diminta berbuat demikian.
  • Mewakili Yang Dipertua JAKSA dalam apa-apa jemputan sama ada mesyuarat, majlis perasmian dan sebagainya jika diminta berbuat demikian.
  • Menjaga kebajikan pelajar kolej agar sentiasa di tahap optimum dari aspek

1     Kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan (WiFi, Pusat Wacana Ilmu, Bilik Seminar I, Bilik Seminar II, Student Lounge, Dewan Besar, Surau al-Munir, dobi, bilik TV, Bilik Konvensyen, Gimnasium dan sebagainya)

2     Keselamatan dan kecemasan (Kes-kes kecurian, pecah masuk, kemalangan, kebakaran dan sebagainya)

3     Pergerakan aktiviti dan program pelajar (Latihan, perjumpaan, mesyuarat, pencapaian dan sebagainya)

  • Bertindak sebagaiKetua Pengarah Temasya Gemilang Kolej Keris Mas 

 

 

SETIAUSAHA

  • Merekod dan menyediakan minit mesyuarat JAKSA.
  • Menyemak segala urusan pemfailan Exco JAKSA.
  • Menguruskan segala urusan surat menyurat JAKSA.
  • Menempah tempat dan memanggil semua Exco JAKSA atau ahli-ahli yang wajib hadir bagi mana-mana mesyuarat yang hendak diadakan oleh YDP.
  • Memastikan semua laporan program yang telah dijalankan oleh setiap Exco JAKSA dihantar untuk disemak iaitu dalam tempoh dua (2) minggu setelah program dijalankan.
  • Membuat laporan JAKSA bagi sesi tersebut.
  • Memastikan keadaan bilik JAKSA sentiasa dalam keadaan baik dan selesa untuk digunakan.
  • Membantu Exco-exco yang lain atas arahan dan nasihat YDP.

 

BENDAHARI

  • Menguruskan segala urusan kewangan JAKSA atas arahan YDP.
  • Membuat rekod debit dan kredit wang JAKSA.
  • Memastikan laporan kewangan untuk setiap program yang telah dijalankan dihantar dalam tempoh dua (2) minggu setelah program dijalankan.
  • Membuat laporan kewangan JAKSA bagi sesi tersebut.
  • Membantu Setiausaha dalam memastikan Bilik JAKSA dalam keadaan yang baik dan selesa untuk digunakan.
  • Membantu exco-exco yang lain atas arahan dan nasihat YDP.