UTAMA

 

PADA TAHUN 1994, Kertas Kerja mengenai Dasar Perumahan Universiti telah dibentangkan.Termeterailah perjanjian antara Pertubuhan Alumni melalui anak syarikatnya, Alumni UKM-PMD Sdn. Bhd. Dengan pihak university untuk membina sebuah kamsis swasta yang pertama di Malaysia.

PADA 6 JANUARI 1997, Pembinaan bermula dan dijangka siap pada 1-Jan 1999. Walaubagaimanapun pembinaan tergendala kerana kegawatan ekonomi yang melanda negara pada pertengahan 1997.

PADA TAHUN 1998, Pelajar mula menduduki Kamsis Alumni pada sesi 98/99 dengan seramai 500 orang yang diluruskan oleh pihak pemaju.

PADA SESI 1999/2000, kamsis ini bertukar namanya dari Kamsis Alumni kepada Kolej Alumni memandangkan jumlah penghuninya telah melebihi 2500 orang pelajar.

PADA 22 JULAI 1999,Pihak universiti terpaksa mengambil alih pengurusan Kolej Alumni.Pada masa yang sama Pengetua Kolej Alumni pada masa itu iaitu Prof. Madya Dr. Mohammed Yusoff Hussain yang dilantik sebagai Ketua Pengawai Eksekutif Kolej Alumni.

PADA 20 DISEMBER 1999,Pihak kolej menerima pengetua baru iaitu Prof. Madya Dr. Idirs Zakaria dan terpaksa berhadapan dengan kerenah pihak pemaju yang mahu mengurus semula kolej mereka.

PADA 1 MAC 2000 1999,Pihak pemaju mengambil alih urusan penyelenggaran kolej manakala pihak universiti hanya menguruskan hal berkaitan pengurus am kolej dan pelajar sahaja.

PADA BULAN JUN 2000,Pihak universiti telah mengambil alih pengurusan kolej sepenuhnya.

PADA 15 NOVEMBER 2006,Kolej Keris Mas dirasmikan.