Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

KONVOKESYEN UKM

Jubah Prasiswazah

Kenali Jubah Anda         > Jubah Prasiswazah      > Jubah Graduan Pascasiswazah

SARJANA MUDA FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN

SARJANA MUDA FAKULTI FARMASI

SARJANA MUDA FAKULTI PERGIGIAN

SARJANA MUDA FAKULTI KEJURUTERAAN DAN ALAM BINA

SARJANA MUDA FAKULTI PENDIDIKAN

SARJANA MUDA FAKULTI PERUBATAN

SARJANA MUDA FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

SARJANA MUDA FAKULTI SAINS KESIHATAN

SARJANA MUDA FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN

SARJANA MUDA FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI

SARJANA MUDA FAKULTI TEKNOLOGI DAN SAINS MAKLUMAT

SARJANA MUDA FAKULTI UNDANG-UNDANG

SARJANA MUDA KEJURURAWATAN FAKULTI PERUBATAN

DIPLOMA LANJUTAN KEBIDANAN - FAKULTI PERUBATAN