Pengambilan Skrol Ijazah dan Transkrip

PENGAMBILAN SKROL IJAZAH DAN TRANSKRIP

  1. Sebelum hadir mengambil skrol ijazah dan transkrip akademik, sila pastikan:-
  • telah memulangkan jubah graduan
  • telah menjelaskan semua hutang (jika berkenaan)
  1. Graduan yang tidak menghadiri konvokesyen hendaklah menjelaskan hutang dengan universiti sebelum mengambil skrol ijazah dan transkrip.
  2. Jika skrol memerlukan penghantaran melalui pos, bayaran hendaklah menggunakan Kiriman Wang atau Draf Bank atas nama Bendahari, Universiti Kebangsaan Malaysia dan dihantar kepada:

* Bagi semua graduan SELAIN graduan dari UKM-Graduate School of Business

Timbalan Pengarah
Pusat Pengurusan Akademik (AKADEMIK UKM)
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
43600 UKM, Bangi, Selangor Darul Ehsan

                        * Bagi graduan dari UKM-Graduate School of Business sahaja

Dekan
UKM-Graduate School of Business
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM, Bangi, Selangor Darul Ehsan

  1. Pelajar Program Eksekutif/Program Berterusan Jarak Jauh (Pusat Kembangan Pendidikan) – Bayaran dibuat atas nama Pusat Kembangan Pendidikan dan dihantar kepada:

Ketua
Jabatan Pengurusan Akademik
Pusat Kembangan Pendidikan (PKP)
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
43600 UKM, Bangi, Selangor Darul Ehsan

  1. Kadar bayaran penghantaran secara pos yang dikenakan
Dalam Negara Luar Negara
RM10.00 RM150.00
  1. Pemulangan Jubah/Mengambil Ijazah Melalui Wakil
  • Sekiranya graduan menghantar wakil untuk memulangkan jubah graduan atau mengambil skrol ijazah, sila klik Borang Surat Kuasa Pengambilan Skrol Ijazah/Diploma atau Memohon Diposkan .

BORANG SURAT KUASA PENGAMBILAN SKROL IJAZAH