Urusan Pemulangan Jubah

URUSAN PEMULANGAN JUBAH

  1. Jubah hendaklah dikembalikan selewat-lewatnya 15 November 2019 (Jumaat).
  2. Mulai 18 November 2019 (Isnin) denda pemulangan jubah yang lewat adalah sebanyak RM50.00 (Ringgit Malaysia: Lima Puluh sahaja) pada hari pertama dan tambahan RM10.00 (Ringgit Malaysia: Sepuluh sahaja) bagi hari berikutnya sehingga denda maksimum RM1,000.00 (Ringgit Malaysia: Seribu sahaja).
  3. Jubah dan topi graduan yang dipulangkan mestilah dalam keadaan baik.
  4. Semasa pemulangan jubah, sila bawa:-
  • Jubah Graduan(tidak perlu dicuci)
  • Topi Graduan
  1. Kad matrik akan dipulangkan selepas pemulangan jubah selesai.
  2. Tarikh-tarikh pemulangan seperti berikut:

SEMUA GRADUAN

TARIKHHARI/MASATEMPAT
2 November 2019


3 - 7 November 20198 November 2019

Sabtu
2.30 pm – 5.00 pm

Ahad - Khamis
9.00 am– 12.45 pm
2.30 pm – 5.00 pm

Jumaat
9.00 am– 12.45 pm
3.00 pm– 5.00 pm
Graduan Prasiswazah:
Aras 3 , DECTAR (ikut pintu sisi Panggung Seni)

Graduan Pascasiswazah:
Aras Bawah, Pusat Pengurusan Akademik
9 -10 November 2019 (Sabtu – Ahad)
Tiada urusan pemulangan jubah
11 - 14 November 201915 November 2019
Isnin-Khamis
9.00 am– 12.45 pm
2.30 pm-5.00 pm

Jumaat
9.00 am– 12.45 pm
3.00 pm- 5.00 pm

Graduan Prasiswazah:
Aras 3 , DECTAR (ikut pintu sisi Panggung Seni)

Graduan Pascasiswazah:
Aras Bawah, Pusat Pengurusan Akademik