Urusan Pinjaman Jubah

URUSAN PINJAMAN JUBAH

 1. Sila bawa bersama:
 • Slip pengesanan kehadiran konvo dan pengambilan jubah
 • Slip pengesahan kajian pengesanan graduan yang dicetak selepas mengisi borang Pengesanan Graduan
 • Kad Matrik
 1. Pengambilan jubah melalui wakil adalah dibenarkan dan graduan diminta memastikan wakil membawa bersama perkara di atas (Seorang wakil hanya boleh mengambil 2 jubah sahaja).
 2. Sila pastikan graduan mendapat jubah yang betul.
 3. Tarikh dan lokasi peminjaman jubah adalah seperti berikut:

PRASISWAZAH

TarikhMasaFakultiTempat
21 Oktober 2017 (Sabtu)9.00pg – 12.45 tghSains Kesihatan


Sains dan Teknologi


Pengajian Islam


Sains Sosial dan Kemanusiaan

Pendidikan
Pergigian
Aras 1, Foyer Kiri DECTAR

Aras 1, Foyer Kanan DECTAR

Aras 3, Pintu 1 DECTAR

Aras 1, Foyer Kanan DECTAR

Aras 3, Pintu 2 DECTAR
2.15 ptg – 4.45 ptgEkonomi dan Pengurusan

Sains dan Teknologi


Perubatan & Farmasi


Teknologi dan Sains Maklumat

Undang-Undang
Kejuruteraan dan Alam Bina
Aras 1, Foyer Kiri DECTAR

Aras 1, Foyer Kanan DECTAR

Aras 3, Pintu 1 DECTAR

Aras 1, Foyer Kanan DECTAR

Aras 3, Pintu 2 DECTAR
22-23 Oktober 2017 (Ahad & Isnin)9.00pg – 12.45 tghSains Kesihatan


Sains dan Teknologi


Pengajian Islam


Sains Sosial dan Kemanusiaan
Aras 1, Foyer Kiri DECTAR

Aras 1, Foyer Kanan DECTAR

Aras 3, Pintu 1 DECTAR

Aras 1, Foyer Kanan DECTAR
2.15ptg – 4.45ptgEkonomi dan Pengurusan

Sains dan Teknologi


Perubatan & Farmasi


Teknologi dan Sains Maklumat

Undang-Undang
Kejuruteraan dan Alam Bina
Aras 1, Foyer Kiri DECTAR

Aras 1, Foyer Kiri DECTAR

Aras 1, Foyer Kanan DECTAR

Aras 1, Foyer Kanan DECTAR

Aras 3, Pintu 2 DECTAR

 

PASCASISWAZAH (Sarjana, Doktor Falsafah, Diploma Pasca Siswazah)

TarikhMasa Fakulti Tempat
21 Oktober 2017 (Sabtu)9.00pg – 12.45 tgh


2.15 ptg – 4.45 ptg
 • Sains Kesihatan

 • UKM-GSB

 • Pendidikan

 • Farmasi

 • Undang-undang

 • Sains dan Teknologi

 • Pengajian Islam

Aras 1, Bilik Jubah, Bangunan Tun Fatimah Hashim
22 Oktober 2017 (Ahad)9.00pg – 12.45 tgh

2.15ptg – 4.45ptg
 • Sains Sosial dan Kemanusiaan

 • Ekonomi dan Pengurusan

 • Teknologi dan Sains Maklumat

 • Perubatan

 • Pergigian

 • Kejuruteraan dan Alam Bina

 • Semua Institut

Aras 1, Bilik Jubah, Bangunan Tun Fatimah Hashim
23 Oktober 2017 (Isnin)9.00pg – 12.45 tgh

 • Sains Kesihatan

 • UKM-GSB

 • Pendidikan

 • Farmasi

 • Undang-undang

 • Sains dan Teknologi

 • Sains Sosial dan Kemanusiaan

Aras 1, Bilik Jubah, Bangunan Tun Fatimah Hashim
2.15ptg – 4.45ptg
 • Pengajian Islam

 • Ekonomi dan Pengurusan

 • Teknologi dan Sains Maklumat

 • Perubatan

 • Pergigian

 • Kejuruteraan dan Alam Bina

 • Semua Institut

Aras 1, Bilik Jubah, Bangunan Tun Fatimah Hashim

 

 

*Sila patuhi jadual yang telah ditetapkan