Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

KONVOKESYEN UKM

Urusetia

1.Pertanyaan berkenaan Majlis Konvokesyenkonvo@ukm.edu.my
2.Pusat Pengurusan Akademik
(Prasiswazah)
Tel: +6 (03) 8911 8460/ 8461/ 8466
Emel: akad@ukm.edu.my
3.Pusat Pengurusan Akademik
(Pascasiswazah)
Tel: +6 (03) 8911 8453/ 8452/ 8388
Emel: akad@ukm.edu.my
4.Pusat Kembangan PendidikanTel: +6 (03) 8921 5585/3379
Emel: mazuna@ukm.edu.my/ noorsuzilawatidesa@ukm.edu.my
5.Bahagian Kewangan PelajarTel : +6 (03) 03-8911 8174/8183/8184
Emel: ukpbendahari@ukm.edu.my
6.Sistem Maklumat AlumniPuan Nor Intan Zanariah Abd Aziz
Tel : +6 (03) -8921 4699)
Emel: intanzanariah@ukm.edu.my
7.Sistem Kajian Pengesanan GraduanTel : +6 (03) 03-8921 4186 / 4535 / 3173
8.Sistem TrafikBahagian Keselamatan,
Wisma Aman 43600 UKM,
Tel : 03-89213485, 03-89215327, 03-8921507
9.Perpustakaan Tun Sri LanangTel:+603-89213865 / 89215817
011-3243 788 (Telegram/Whatsapp)