Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Kolej Pendeta Za'ba

Kadar Sewaan Bilik Asrama

Bil.
Status Penyewa
Bilik Berseorangan
(RM/hari)
Bilik Berdua
(RM/hari)
1.Pelajar Sarjanamuda UKM (Warganegara)
5.00
3.50
2.Pelajar Sarjanamuda UKM (Bukan Warganegara)
8.50
7.00
3.Pelajar Pasca Sarjana UKM (Warganegara)
7.50
6.00
4.Pelajar Pasca Sarjana UKM (Bukan Warganegara)
11.00
9.00
Translate »