Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Kolej Pendeta Za'ba

Sewaan Bilik/Ruang

Bil.
Jenis Ruang
Kadar (RM)
1.Rumah Tamu (2 bilik, air-cond, ruang tamu & Astro) – KPZ Inn
130.00/malam
2.Bilik Eksekutif (air-cond)
40.00/malam
3.Bilik KPZ Inn - Pelajar (Double)
16.00/malam
4.Bilik KPZ Inn - Bukan Pelajar (Double)
20.00/malam
5.Dewan Besar Za'ba
1,500.00/hari
6.Bilik Seminar 1
300.00/hari
7.Bilik Seminar 2
250.00/hari
8.Bilik Karya Budaya
200.00/hari
9.Bilik Mesyuarat
200.00/hari
10.Perpustakaan Ibn Rushd
200.00/hari
11.Studio Muzik Ibn Sina
30.00/jam
12.Gelanggang Futsal
50.00/jam
13.Kemudahan P.A. System
100.00/hari
14.LCD
100.00/hari
15.Ruang Legar Pusat Kemudahan (10' x 10')
100.00/hari

Ruang-ruang berkenaan sedia disewakan kepada pengguna dalam dan luar UKM. Ia boleh disewa secara harian atau mingguan atau dalam tempoh tertentu bergantung kepada kekosongan. Terdapat 222 bilik asrama (boleh menempatkan 420 penghuni) dan 40 bilik eksekutif di wing KPZ Inn yang boleh ditempah dari masa ke semasa oleh penyewa atau pengguna yang berminat. Sebarang pertanyaan mengenai tempahan penginapan luar atau ruang sila hubungi:

Pn. Salasiah Abdullah
Tel: 03 8921 6008/6851
Faks:03 8921 6846
Email: salasiahabdullah87@ukm.edu.my,  cc: kpz@ukm.edu.my

Borang Tempahan Penginapan Luar hendaklah dihantar kepada:

Pengetua
Kolej Pendeta Za’ba
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor
Faks: 03 8921 6846
Email: salasiahabdullah87@ukm.edu.my; c.c. aslong@ukm.edu.my

 

Translate »