Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Kolej Pendeta Za'ba

Arkib Berita

Dewan Besar Za’ba

Dewan ini dilengkapkan dengan pendingin hawa, kerusi banquet dan meja bulat atau meja seminar, sistem siaraya serta kemudahan LCD. Ia sesuai digunakan untuk aktiviti seminar,

Rumah Tamu dan KPZ Inn

Bagi pengunjung yang berminat untuk bermalam di sekitar Bangi dan Putrajaya, Kolej Pendeta Za’ba menyediakan sebanyak 6 buah rumah tamu yang berharga RM 130.00 satu

Kafetaria Kolej Pendeta Za’ba

Terdapat 12 buah kiosk makanan dan 1 kafe yang menyediakan pelbagai masakan tempatan dan antarabangsa. Kafe yang dibina berkonsepkan moden dan berpusat kepada laman hijau

Translate »