KRK AEDES Buster

19/3/2017
KRK Aedes Buster team telah bekerjasama dengan Program Kajai Go Green untuk melakukan aktiviti gotong royong di sekitar kawasan Kolej Rahim Kajai. Bersesuaian dengan tema Kajai Go Green, selain daripada aktiviti gotong royong, aktiviti penanaman pokok dan pengumpulan botol juga turut diadakan. Tahniah dan syabas kepada ahli KRK Aedes Buster dan warga Kolej Rahim Kajai yang telah menjayakan aktiviti ini.