Dream Resonance II

Resonans Azam II (Dream Resonance II) KUO 2013 adalah satu usaha/program dilaksanakan bertujuan meningkatkan
penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan mahasiswa/i bukan sahaja di Universiti Kebangsaan Malaysia malah seluruh Institusi
Pengajian Tinggi
dalam negara yang lain. Program ini bermatlamat utama menjana transformasi pada masa hadapan kerana dapat memberi dorongan kepada mahasiswa/i secara beransur-ansur dengan harapan dapat meningkatkan minat dan konsentrasi mahasiswa/I terhadap kurikulum mahupun kokurikulum khususnya dalam penguasaan Bahasa Inggeris. Program bertaraf   kebangsaan ini amat bertepatan dengan dasar universiti dan negara yang amat menitikberatkan penguasaan Bahasa In
ggeris dalam kalangan mahasiswa/i di Malaysia.


Last Updated on Wednesday, 4 December 2013 02:23

Leave a Reply