Current News

Majlis Perasmian

Majlis Perasmian
Pusat Penyelidikan Langkawi (PPL),
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM),
Kampus Langkawi Permata Kedah.