Majlis PerasmianMajlis Perasmian


Pusat Penyelidikan Langkawi (PPL),
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM),
Kampus Langkawi Permata Kedah.


Pusat Penyelidikan Langkawi (PPL),
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM),
Kampus Langkawi Permata Kedah.