Aktiviti

LESTARI menganjurkan serta menyertai pelbagai perjumpaan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa sebagai mencapai objektif pembangunan keupayaan. Bagi memenuhi keperluan jangkauan teknologi, penemuan-penemuan penyelidikan daripada beberapa projek penyelidikan disampaikan kepada pihak-pihak tertentu melalui seminar, bengkel, dialog meja bulat, persidangan, simposium dan penerbitan.

Aktiviti 2017:

 1. Program Retreat Lembaga Ahli Geologi
 2. The GHS Expert Training
 3. Bengkel Pemantapan Laporan Kajian ‘Integrated Lake Basin Management Plan Tasik Sembrong, Johor and Batang Ai, Sarawak
 4. Siri Kerja Lapangan ‘ Leadership for Sustainability’
 5. Workshop On Disaster Resilient Cities: Risk Assessment And Forecasting Of Geophysical And Atmospheric Hazards
 6. Workshop On Disaster Resilient Cities: Risk Assessment And Forecasting Of Geophysical And Atmospheric Hazards
 7. Program LESTARI Rakyat 1/2017
 8. Dialog Hari Air Sedunia 2017 “Air Sisa”
 9. SEADPRI Forum 2017
 10. Bengkel Kebangsaan Sains, Teknologi dan Inovasi bagi DRR
 11. Persidangan Kebangsaan Sains, Teknologi dan Inovasi bagi DRR
 12. International Conference on Sustainable Cities, Communities and Partnerships for Sustainable Development Goals (SCCP2017)
 13. Workshop On Regional Science and Technology for DRR

 

Maklumat Lanjut:
Mohd Khairul Zain Ismail
Pegawai Sains Kanan
Tel: (+603) 89214858
Email: zainkhairul@ukm.edu.my