Alumni Tersohor LESTARI

Nama Dato’ Mohd Ridza Awang
Jawatan/Jabatan Ketua Pengarah,
Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia.
————————————————————————
Nama Dr. Khoo Lay See
Jawatan/Jabatan Pegawai Sains Forensik,
Jabatan Perubatan Forensik, HKL.
————————————————————————
Nama Prof. Sr. Dr. Hj. Abd. Manan Hj. Samad
Jawatan/Jabatan Pensyarah,
Universiti Teknologi MARA (UiTM).
————————————————————————
Nama Dr. Noraziah
Jawatan/Jabatan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa,
Negeri Selangor.
————————————————————————
NamaDr. Johan Ali
Jawatan/Jabatan School of Tourism, Hospitality and Event Management ,
Universiti Utara Malaysia (UUM).
————————————————————————
NamaProf. Madya. Dr. Haliza Abdul Rahman
Jawatan/Jabatan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan,
Universiti Putra Malaysia (UPM)
————————————————————————
NamaDr. Azman A Rahman  
Jawatan/Jabatan Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur,
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam.
————————————————————————
Nama Dr. Mohamad Fauzi Mohamad Saruman 
Jawatan/Jabatan Timbalan Pengarah,
Sektor: Bahagian Audit Prestasi 1,
Cawangan Audit: Kementerian Kerja Raya. 
————————————————————————
Nama Dr. Md. Mahmudul Alam
Jawatan/Jabatan Pensyarah,
School of Economics, Finance and Banking,
Universiti Utara Malaysia (UUM)
————————————————————————
Nama Dr. A.S.A Ferdous Alam
Jawatan/Jabatan Pensyarah,
Pusat Pengajian Antarabangsa, UUM Collage of Law,
Universiti Utara Malaysia (UUM).
————————————————————————
Nama Prof. Madya Dr. Rabiul Islam
Jawatan/Jabatan Pensyarah,
Pusat Pengajian Antarabangsa, UUM Collage of Law,
Universiti Utara Malaysia (UUM).
————————————————————————
NamaDr. Zaki Ahmad
Jawatan/JabatanPensyarah,
Parks and Recreation & Tourism,
UUM Collage of Law,
Universiti Utara Malaysia (UUM).