Laman Utama

Matlamat & Objektif

Aktiviti

Jawatankuasa Induk

Jawatankuasa Kecil

Hubungi Kami


Jawatankuasa Induk Mahrajan 35 Tahun JPATI (1974-2009)

Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam
Fakulti Pengajian Islam

Universiti Kebangsaan Malaysia

43600 UKM Bangi

Selangor Darul Ehsan

 

Tel

03-8921 5550 / 5551

Faks

:  03-8921 3185

e-Mel

:  jpati@ukm.my
 
click to submit your site

PELAWAT
semenjak 8 Mei 2009


  Pemasaran dan Hubungan Antarabangsa

 • Prof. Madya Dr. Mowafak Abdullah Ahmad (Pengerusi)

 • Prof. Dr. Idris Abdullah

 • En. Md. Nor Abdullah

 • Pn. Ermy Azziaty Rozali

 • Dr. Kaseh Abu Bakar

 • Abdullah Mohamed Obaid Ahmed (Pelajar Siswazah)

 • Ali M.Alomari (Pelajar Siswazah)

 • Yousif M.A. Abdalla (Pelajar Siswazah)

 • Emhmed Atia Mohamed Ahia (Pelajar Siswazah)

 • Adel Rajab S. Etajuri (Pelajar Siswazah)

 • Mohamed Faisal (Pelajar Siswazah)

  Publisiti dan Protokol

 • Prof. Madya Dr. Zamri Arifin (Pengerusi)

 • Prof. Madya Dr. Samsu Adabi Mamat

 • Pn. Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad

 • Pn. Roziah Sidik @ Mat Sidek

 • YDP NAHDAH, JPATI

  Jamuan dan Cenderahati

 • Pn. Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad (Pengerusi)

 • Cik Najmiah Abu Hasan

 • Pn. Aspa Hashim

 • En. Mahat Idris

  Majlis Pengkisahan 35 Tahun JPATI

 • En. Ezad Azraai Jamsari (Pengerusi)

 • Prof. Dr. Tengku Ghani Tengku Jusoh (Timbalan Pengerusi)

 • Prof. Dr. Idris Abdullah

 • Prof. Madya Dr. Ismail Hj. Bakar

 • En. Hakim Zainal

  Siri Seminar Penyelidikan KUKAPI

 • Dr. Kaseh Abu Bakar (Pengerusi)

 • Prof. Madya Dr. Hajah Salmah Ahmad (Timbalan Pengerusi)

 • Prof. Madya Dr. Ismail Hj. Bakar

 • Prof. Madya Dr. Wan Kamal Mujani

 • Dr. Maheram Ahmad

 • En. Md. Nor Abdullah

 • En. Ezad Azraai Jamsari

  Siri Diskusi Ilmiah

 • En. Ezad Azraai Jamsari (Pengerusi)

 • Prof. Madya Dr. Zamri Arifin (Timbalan Pengerusi)

 • Pn. Ermy Azziaty Rozali

 • Dr. Eeman Muhammad Abbas

 • En. Hakim Zainal

  Minggu Penerbitan dan Penyelidikan JPATI & KUKAPI

 • Dr. Kaseh Abu Bakar (Pengerusi)

 • Dr. Maheram Ahmad (Timbalan Pengerusi)

 • Prof. Dr. Idris Abdullah

 • Prof. Dr. Tengku Ghani Tengku Jusoh

 • Prof. Madya Dr. Ismail Hj. Bakar

 • Prof. Madya Dr. Hajah Salmah Ahmad

 • En. Md. Nor Abdullah

 • Pn. Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad

  Siri Bengkel KUKAPI

 • Prof. Madya Dr. Wan Kamal Mujani (Pengerusi)

 • Prof. Madya Dr. Zamri Arifin (Timbalan Pengerusi)

 • En. Ezad Azraai Jamsari

 • Noosafuan bin Che Noh (Pelajar Siswazah)

 • Napisah Karimah binti Haji Ismail (Pelajar Siswazah)

 • Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari (Pelajar Siswazah)

 • Tuan Mohammad Shahimi bin Tuan Ab. Rahman (Pelajar Siswazah)

 • Hanif Md Lateh (Pelajar Siswazah)

 • Siti Noorasikin binti Tumiran (Pelajar Siswazah)

 • Izzat Muhammad Daud (Pelajar Siswazah)

  Hari Bersama Siswazah JPATI & KUKAPI

 • Prof. Madya Dr. Hajah Salmah Ahmad (Pengerusi)

 • Prof. Madya Dr. Wan Kamal Mujani (Timbalan Pengerusi)

 • Semua Penyelia dan Penasihat Akademik JPATI

 • Semua Pelajar Siswazah JPATI yang membantu KUKAPI

 • Pembantu-Pembantu Penyelidik Siswazah KUKAPI

  Malaysia Conference on Arabic Studies and Islamic Civilization (MACASIC)

 • Prof. Madya Dr. Wan Kamal Mujani (Pengerusi)

 • En. Hakim Zainal (Timbalan Pengerusi)

 • En. Ezad Azraai Jamsari (Setiausaha)

 • En. Azmul Fahimi Kamaruzaman (Timbalan Setiausaha)

 • En. Md. Nor Abdullah (Bendahari)

 • Prof. Madya Dr. Mowafak Abdulla Alkusairy (Pemasaran)

 • Dr. Maheram Ahmad (Cenderahati)

 • Dr. Kaseh Abu Bakar (Resolusi)

 • En. Ezad Azraai Jamsari (Prosiding dan Kertas Sisipan )

 • Prof. Dr. Idris Abdullah (Pendaftaran)

 • Pn. Ermy Azziaty Rozali (Perjalanan Sidang)

 • Prof. Dr. Tengku Ghani Tengku Jusoh (Protokol)

 • Prof. Madya Dr. Zamri Arifin (Publisiti)

 • En. Hakim Zainal (Teknikal)

  Majlis Pelancaran Buku

 • Dr. Maheram Ahmad (Pengerusi)

 • Pn. Roziah Sidik @ Mat Sidek (Timbalan Pengerusi)

 • Prof. Dr. Tengku Ghani Tengku Jusoh

 • Prof. Madya Dr. Mowafak Abdullah Ahmad

 • Dr. Eeman Muhammad Abbas

 • Dr. Samsu Adabi Mamat

 • Pn. Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad

 

Hakcipta Terpelihara, Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam UKM 2009