Malaysian Society of Applied Biology

Website:

http://ukm.edu.my/msab

Profile:

Persatuan Biologi Gunaan Malaysia ditubuhkan pada 1977. Bermakna sudah 40 tahun ia berada disamping ahli biologi gunaan Malaysia.

Posts by Malaysian Society of Applied Biology: