PRINSIP PENGAWALAN DAN PERAWATAN JANGKITAN VIRUS

Kepentingan pengawalan dan perawatan jangkitan virus

Pemvaksinan

Dari perkataan vaccinia atau virus ‘cowpox’.

Pemvaksinan-pengimunan dengan vaksin.

Pengimunan- penghasilan keimunan iaitu antibodi terhadap vaksin atau antigen yang disuntik /didedahkan bagi mendapatkan perlindungan.

-boleh jadi aktif atau pasif

-boleh mengaktifkan sel APC bagi mengarahkan pemprosesan antigen dan menghasilkan sitokin. Sel APC=antigen-presenting cell-sel mempersembah antigen: iaitu sejenis sel yang pada permukaannya membawa molekul kelas II MHC terlibat dalam memproses dan mempersembahkan antigen kepada pencetus atau sel TH –misalnya makrofaj sel dendrit.
        -boleh mengaktifkan kedua-dua sel T dan B bagi menghasilkan banyak sel memori (ingatan).
-menjanakan keimunan perantaraan sel: melalui sel TH dan sel Tc terhadap beberapa epitop     bagi mengatasi kepelbagaian dalam tindakbalas imun dalam populasi kerana adanya polimorfisme MHC.
-membolehkan kehadiran berterusan antigen pada folikel sel dendrit pada tisu limfa. Ini bagi membolehkan antibodi terhasil secara berterusan dari sel B.


Keseluruhan organisme selalunya mempunyai semua kelebihan-kelebihan ini. Vaksin subunit boleh juga menghasilkan vaksin yang baik dengan kehadiran adjuvan seperti alum.

Pengimunan aktif- Mengambil masa yang lama untuk tubuh menghasilkan antibodi (7-10 hari), tindakan imunologinya agak lama. Walaupun sekali terdedah tapi boleh melindungi tubuh. Kelemahan: Boleh menyebabkan demam atau bengkak pada tempat suntikan. Pemberian vaksin kepada pesakit kekurangan imun perlu diperhatikan supaya tidak menyebabkan kesan mudarat.

Vaksin yang terdapat pada hari ini adalah dalam 3 bentuk:
1) hidup tapi dilemahkan (diatenuat): Virus yang masih aktif tetapi telah dikurangkan kepatogenanya untuk menghasilkan gerakbalas keimunan tanpa menghasilkan penyakit. Boleh terdiri daripada virus semulajadi misalnya cowpox untuk menghasilkan keimunan terhadap samllpox, ataupun dilemahkan secara makmal misalnya vaksin poliovirus.
Kebaikan: imunogen yang baik, mengaruhkan keimunan yang secukupnya untuk sepanjang hayat

Kelemahan:
-Tidak stabil secara biokimia (virus aktif) dan genetik (ubah semula kepada kevirulenan)
-Tidak dapat dihasilkan untuk semua virus
-Pencemaran dengan virus yang merbahaya/virulen mungkin berlaku
-Kaedah pemvaksinan mungkin tidak sesuai untuk semua keadaan misalnya dalam perumah yang imunokompromi atau misalnya sedang mengandung (rubella akan menyebabkan penyakit/keteratogenan)

2) dinyahaktif: virus didedahkan kepada agen penyahaktif untuk menghilangkan kedayajangkitan tanpa menghilangkan ke antigenannya.

Kebaikan:
a) lebih berkesan dari vaksin subunit kerana ianya adalah imunogen yang baik serta stabil

b) risiko sedikit atau tiada langsung (penyahaktifan tak sempurna)

Kekurangan:
a) tidak boleh dihasilkan untuk semua virus dan penyahaktifan mungkin menyebabkan keantigenan hilang misalnya dalam virus campak

b) Tidak berkesan untuk menghalang jangkitan sepertimana virus yang hidup terutamanya bila memerlukan keimunan mukosa-IgA

c) Tempoh keberkesanan mungkin tidak lama

Kaedah dan bahan kimia yang boleh digunakan untuk menyahaktif virus termasuklah:

 • perlakuan haba
 • fenol
 • formalin
 • beta-propiolakton
 • 3) Sub-unit: teknologi pembikinan vaksin terkini yang selamat digunakan dan jarang menyebabkan kesan sampingan tetapi kadangkala kurang berkesan kerana masalah seperti: Terdapat 3 bentuk vaksin subunit:
  a) vaksin sintetik: tidak begitu berkesan namun mempunyai potensi yang bagus. Belum lagi digunakan.
  b) vaksin rekombinan: lebih baik daripada vaksin sintetik dan beberapa kejayaan telah dikecapi iaitu vaksin Hepatitis B yang dihasilkan dalam yis
  c) vektor virus: menggunakan virus teratenuat untuk mempersembahkan antigen kepada sistem keimunan misalnya virus vaksinia, poliovirus teratenuat dan retrovirus (terapi gen). Masalah: susah untuk dihasilkan, keselamatan diragui, masih belum berjaya tetapi banyak percubaan sedang dilakukan.

  Jadual pemvaksinan bagi kanak-kanak di Malaysia

  Kaedah pemberian/pengambilan vaksin:


  Pengimunan pasif: Fraksi imunoglobulin manusia yang dikumpulkan dan dipanaskan untuk membunuh virus. Agak selamat untuk digunakan.

  Contoh penggunaan:
  -Mengelak jangkitan Hepatitis A,
  -mengelak atau memodifikasi virus campak dalam individu imunokompromi dan telah mendapat pendedahan terhadapnya.
  -Ig HBV disuntik sekali dengan vaksin untuk menghasilkan perlindungan dengan cepat selepas berlakunya kemalangan seperti tercucuk jarum tercemar.
  -Ig rabies sebaik-baik sahaja terdedah kepadanya/digigit haiwan.
  -Ig varicella zoster kepada individu keimunan tertekan dan penghidap leukemia
  -plasma konvalesen terhadap demam Lassa sebagai terapi.

  Masalah:

  -Penghasilan

  -imunologi
  -strain berbalik
  -evolusi virus-hanyutan antigen/anjakan antigen

  Masa depan vaksin

  -Kejuruteraan genetik
  -vaksin DNA
  -peptida sintetik
  -adjuvan diperbaiki, liposom kompleks saponin (ISCOMS)

  Kejayaan pemvaksinan:

  Smallpox: WHO /dapat dikawal (eradicate) 1980

  Polio: bolehkah dikawal melaui pemvaksinan?

  Sasaran lain: campak

  Kemoterapi

  Bermaksud penggunaan bahan kimia sebagai bahan profilaksis dan terapi. Strategi kemoterapi yang berjaya berdasarkan penyekatan komponen atau proses yang diperlukan dalam biosintesis virus tetapi tidak diperlukan oleh perumah. Walaupun strategi ini jelas namun pada hakikatnya terdapat perkaitan rapat antara biosintesis bahan keperluan virus dengan biosintesis bahan keperluan perumah. Maka, kesan bahan kemoterapi terhadap virus boleh mempengaruhi sel perumah. Bagi mengatasi masalah ini, dua pendekatan telah digunakan dalam usaha menyaring bahan-bahan antivirus:

   1. penggunaan bahan yang lebih memilih tindakannya terhadap virus berbanding tindakannya terhadap perumah
   2. menyaring bahan-bahan yang boleh mengganggu fasa-fasa dalam replikasi virus iaitu perencatan atau gangguan terhadap kemasukan virus, proses replikasi atau proses pematangan.
  Perkembangan dalam penghasilan bahan antivirus amat menggalakkan. Ahli kimia juga bertindak dalam penghasilan bahan antivirus dengan cuba mengubah sebatian utama yang diketahui mempunyai aktiviti antivirus kepada bahan yang lebih baik kebioaktifan, kelarutannya, kestabilan dan kemudahan untuk mendapatkannya. Penggunaan kimia bersepadu telah menjadi tumpuan sekarang ini dimana berbagai sebatian digabungkan bagi menghasilkan sebatian gabungan yang baru dan boleh diuji kebioaktifannya.

  Bagi menentukan samaada sesuatu bahan antivirus atau dadah itu selamat digunakan terhadap perumah, indeks terapeutik boleh digunakan mengikut formula dibawah:

  Indeks kemoterapeutik=     Dos dadah yang menghalang replikasi virus
                                            Dos dadah yang toksik kepada perumah

  Nilai indeks yang kecil akan menunjukkan bahawa dadah itu benar-benar selamat.

  Teknologi moden telah membolehkan kita mereka sendiri bahan antivirus melalui:

  Tindakan bahan antivirus melalui perencatan terhadap kemasukan virus

  Proses perlekatan

  Dua cara perencatan boleh dilakukan:

  a) menggunakan agen atau bahan yang dapat meniru protein antireseptor virus (VAP-viral antireceptor protein) dan mengikat reseptor sel perumah sebagai contoh:

  b) agen yang boleh meniru reseptor dan mengikat VAP seperti

  Walaupun agen-agen ini 

  amat memberangsangkan untuk dikaji beberapa masalah penggunaannya mungkin timbul akibat penggunaannya. Antaranya adalah kos penghasilannya amat tinggi bagi dos yang diperlukan untuk digunakan terhadap individu; penghasilan antibodi anti-idiotip adalah kompleks dan masih banyak yang belum difahami; farmakokinetik (serapan, sebaran dan perkumuhan) kebanyakan sebatian sintetik ini rendah.

  Proses kemasukan dan penyahsarungan

  Masih banyak perkara yang belum difahami mengenai kedua-dua proses ini yang membolehkan dadah disasarkan untuk menghalang proses-proses ini. Dalam proses-proses ini selalunya satu atau lebih daripada satu protein virus terlibat. Protein yang terlibat dalam proses-proses ini selalunya diperantara oleh enzim-enzim sel perumah.

  Pleconaril adalah agen anti-picornavirus yang berjulat besar. Ianya diambil secara oral dan mngurangkan titer virus lebih 99% dan mengurangkan simptom penyakit. Ianya adalah dadah kecil siklik yang mengikat kepada liang pada virus. Bila ini berlaku, perlekatan dan penyahsarungan partikel virus dihalang.

  Amantadine dan rimantadin adalah aktif terhadap virus influenza A. Tindakan agen-agen ini kompleks dan belum difahami sepenuhnya tetapi dipercayai menghalang laluan ion pada membran sel. Sasaran dadah ini adalah protein matriks (M2). Sel yang dirawat dengan dadah ini tidak berupaya menurunkan pH ruang endosom (fungsi yang selalunya dikawal oleh produk gen M2) satu proses yang perlu untuk mengaruh perubahan konformasi pada protein HA bagi membolehkan pelakuran membran. Ini bermakna membran sel perumah telah diubah bagi menyekat pergabungan sampul lipoprotein virus influenza.
   
   

  Tindakan bahan antivirus melalui perencatan terhadap proses replikasi

  Replikasi genom

  Virus mempunyai mekanisme enzim tersendiri untuk membolehkan/mengarahkan replikasi asid nukleik berlaku menggunakan molekul sel perumah. Kebanyakan polimerase virus mempunyai kelebihan ini dan kespesifikan ini telah menjadi sasaran utama penghasilan bahan antivirus yang sekarang ini digunakan. Kebanyakan dadah ini berfungsi sebagai substrat kepada polimerase iaitu analog nukleosid atau nukleotid. Ketoksikan dadah ini berbeza-beza. Ketoksikan Asilklovir misalnya boleh diterima manakala dadah seperti 5-Iododeoksiuridina (IdU), Trifluorotimidin (TFT) dan Azidotimidin (AZT=ZDV-Zidovudine) amat toksik. Masalah juga terdapat dari segi farmakokinetik iaitu separa hayat dalam serum amat pendek iaitu 1-4 jam.

  Analog nukleosid merupakan pro-dadah kerana ia perlu difosforilkan sebelum berkesan sebagai dadah dan menjadi kunci kepada tindakannya yang memilih:

  -Asilklovir difosforilkan oleh HSVtk 200 kali lebih cekap daripada enzim sel perumah. DNA polimerase sel perumah kurang sensitif kepadanya berbanding DNA polimerase virus. Selain dari tindakan perencatannya terhadap DNA polimerase, asilklovir juga menekan aktiviti enzin timidin kinase.

  -Gansilklovir adalah 10 kali lebih cekap terhadap cytomegalovirus (CMV) berbanding asilklovir kerana gansilklovir boleh difosforilkan secara spesifik oleh kinase yang dikodkan oleh CMV yang dikodkan oleh gen UL97.

  Beberapa siri terbitan analog nukleosid telah dihasilkan dan aktif terhadap herpesvirus termasuklah:

  Analog nukleosid yang aktif terhadap HIV adalah seperti Azidotimidin (Zidovudine), Zalcitabine (ddC), Didanosine (ddI), Stavudine (d4T), Lamivudine (3TC).

  Tindakan analog nukleosid/nukleotid adalah melalui pembantutan terhadap penghasilan rantaian asid nukleik semasa proses replikasi genom dijalankan seperti yang ditunjukkan dalam gambarajah dibawah.
   
   
   

  Pengekpresan/pengungkapan gen

  Pengungkapan gen virus agak sukar diganggu berbanding replikasi genom kerana virus amat bergantung kepada jentera perumah untuk menjalankan transkripsi, ‘splicing’ mRNA, penghantaran bahan virus ke sitoplasma dan translasi.

  Tindakan bahan antivirus melalui perencatan terhadap proses pasangbinaan

  Proses pasangbina, pematangan dan pembebasan

  Bagi kebanyakan virus, proses-proses ini masih banyak yang belum difahami. Dua dadah anti-influenza yang aktif telahpun berada dipasaran iaitu Relenza (semburan) dan tamiflu (pil). Tamiflu aktif terhadap Influenza jenis A dan B. Tindakannya adalah melalui perencatan neuraminidase dan menghalang pembebasan virus dari sel perumah. Dengan tindakannya diakhir kitar replikasi virus ini terdapat harapan dimana penularan semula melalui kerintangan dapat dikurangkan. Tamiflu dilaporkan 90% berkesan sebagai agen profilaktik.

  Methisazon berkeupayaan menghalang pembentukan partikel virus matang melalui campurtangan dalam sintesis struktur protein lewat dengan cara gangguan kepada fungsi mRNA.

  Lain-lain dadah:

  Ribavirin-tindakan sebagai mutagen RNA

  Vidarabine-analog nukleosid: tindakan terhadap polimerase virus

  Guanidin hidroklorid-analog uridin yang boleh menyahaktifkan RNA polimerase

  Terapi terhadap jangkitan HIV

  Terdapat beberapa kelas dadah yang digunakan untuk merawat jangkitan HIV:

   1) Analog bukan nukleosid yang merencat transkriptase berbalik: dadah ini tidak dimasukkan ke dalam DNA virus tetapi merencat replikasi HIV dengan mengikat terus transkriptase berbalik secara tak bersaing. Contoh: Nevirapine (Viramune), Delavirdin (Rescriptor)

   2) Perencat protease: dadah ini spesifik terhadap protease HIV-1 dan merencat secara bersaing enzim ini. Hasilnya pematangan virion direncat dan virus gagal menjangkiti sel. Contoh: Saquinavir (Invirase)-1995, Ritonavir (Norvir), Indinavir (Crixivan), Nelfinavir (Viracept).

  Masalah (kontraindikasi)

  Ketoksikan-misalnya AZT menyebabkan anemia dan sebelum ini pernah ditolak sebagai dadah antitumor. Interferon dan asilklovir boleh menyebabkan loya dan muntah dan dikontraindikasi dalam wanita mengandung kerana kesan teratogennya.

  Interferon

  -Interferon adalah protein sel perumah yang mempunyai aktiviti antivirus serta lain-lain aktiviti.

  -Terdapat 3 jenis interferon iaitu a, b dan g. Interferon a dan badalah serupa dan disintesiskan oleh kebanyakan sel. Kedua-duanya diaruhkan oleh virus yang bereplikasi atau replikasi yang terganggu.

  -Interferon g dilepaskan apabila diaruh oleh sel T yang teraruh oleh antigen spesifik iaitu sitokin.

  -Masalah utama dalam mengkaji interferon adalah kandungannya yang sedikit dalam tubuh sebagaimana lain-lain pengutus kimia.

  -Ianya adalah glikoprotein dengan kumpulan karbohidratnya penting untuk aktivitinya.

  -Dengan adanya perkembangan kejuruteraan genetik, interferon telah dapat diklonkan, dijujuk dan diekspres selalunya dalam yis.

  -interferon yang ditulenkan mempunyai aktiviti setinggi 109 unit/mg.

  -kesan fisiologi interferon telah dikenalpasti dalam

  Interferon g menyebabkan pengekpresan protein MHC kelas II pada sel epitelium, sel fibroblastik, sel endotelium (yang menyelaputi salur darah) dan astrosit (pembekal nutrien kepada neuron disistem saraf pusat). Dengan adanya protein MHC pada sel membolehkan sel terjangkit berinteraksi dengan sel T CD8+ dan CD4+. Pengaturan oleh interferon: meningkatkan penghasilan protein MHC pada sel terjangkit dan oleh itu meningkatkan interaksi dengan sel T.

  Rajah cara tindakan interferon a, b:

  Berbagai virus boleh mengaruh interferon dan sekali teraruh ianya adalah aktif terhadap semua virus dan bukan terhad kepada virus yang mengaruhkannya.

  Cara tindakannya boleh dibahagikan kepada dua peringkat:

  1. induksi: nyahtindasan gen interferon =pembebasan protein interferon
  2. penghasilan keadaan antivirus: interferon yang dibebaskan menyebabkan sel yang bersebelahan sel yang menghasilkan interferon berada dalam keadaan tidak boleh dijangkiti virus
  -Aruhan terhadap interferon pada manusia di kawal oleh kromosom 9.

  -Semua virus yang mengganda dapat mengaruh interferon dan dipercayai bahawa RNA bebenang gandadua (dsRNA) adalah pengaruh yang spesifik.

  -interferon bebas memulakan keadaan antivirus kepada sel yang lain dengan mengikat kepada reseptor pada permukaan sel. Pada manusoia reseptor ini dikod oleh kromosom 21. Aruhan keadaan antivirus oleh interferon membolehkan sel untuk bertindak dengan dua cara bagi menghalang replikasi virus.

  1. dsRNA yang disintesis oleh virus yang mengjangkiti mengaruh pemfosforilan sesetengah protein sel (yang utamanya: faktor pencetus eukariotik, EIF2a) dan mengganggu fungsinya dalam memulakan sintesis protein.
  2. dsRNA mengaktifkan ribonuklease (RNase L) yang memusnahkan mRNA dan dengan itu menghentikan sintesis protein.
  Mekanisme sebenarnya adalah lebih kompleks:

  IF mengaruh 2'5'-A sintetase yang kemudiannya membolehkan penghasilan 2'5'-A (sejenis trinukleotida pppA2'p5'A2'p5'A) yang akan mengaktifkan pula RNase L. Mekanisme ini tidak spesifik kepada virus. Sekiranya ia berterusan boleh menyebabkan kematian sel perumah. Walaubagaimanapun, jika jangkitan virus berjaya dihalang, sintesis dsRNA akan menurun dan mekanisma penindasan tidak lagi berterusan dan sel akan kembali kepada keadaan normal.

  Interferon g.

  Sel dalam sistem keimunan akan menghasilkan interferon a dan b apabila berlaku jangkitan dan interferon g dibebaskan hanya bila berlaku tindakbalas reseptor antigen dengan antigen virus yang spesifik.

  Interferon g mempunyai ciri antivirus sebagaimana interferon a dan b tetapi berbeza dari segi jujukan dan ketakstabilannya pada pH 2. Aruhannya tidak bergantung kepada kehadiran dsRNA.

  Tindakan interferon g semasa jangkitan virus termasuklah

  a) menutup sintesis protein dan RNA sebelum interferon a dan b dibuat (memihak kepada perumah)
  b) mengaruhkan sistem keimunan (seperti yang diterangkan sebelum ini: penghasilan protein MHC kelas I dan II)

  Interferon g. adalah sebahagian dari gerakbalas penyesuaian yang terhasil apabila terdapatnya aruhan sekunder terhadap sistem keimunan.

  Penggunaan interferon secara komersil adalah terhadap virus Hepatitis B dan C yang bertindak melalui pengaktifan protein-protein keimunan sel.
   
   

  Pengawasan pesakit

  Selain dari memberikan pemvaksinan dan menggunakan kemoterapi dalam mengawal penyakit, pengawasan pesakit juga diperlukan bagi mengelak penyebaran penyakit. Langkah-langkah yang boleh diambil adalah

  1. langkah utama ialah kuarantin iaitu memisahkan pesakit yang dijangkiti virus seperti varisela, HIV dan denggi daripada pesakit-pesakit lain dihospital.
  2. Mengelakkan hubungan rapat individu sihat dengan pesakit
  3. Mengelakkan pendedahan kepada rembesan tubuh seperti kahak, darah, liur, muntah pesakit kepada individu lain
  4. Memastikan kebersihan pesakit daripada segi pakaian, tempat rawatan, makanan, minuman dll
  5. Mengelakkan jangkitan oleh mikrob opurtunis seperti bakteria dan yis melalui pemberian antibiotik
  6. Pemulihan keadaan pesakit seperti kekurangan air, rawatan psikologi, pemindahan darah, pemindahan sumsum tulang dll
  Prinsip pengawalan virus tumbuhan

  Prinsip pengawalan virus tumbuhan lebih bersifat mengelak jangkitan virus tumbuhan melalui penggunaan varieti tumbuh-tumbuhan rintang, pengawalan sumber virus dan pengawalan vektor.

  Penggunaan Varieti Tumbuh-Tumbuhan Rintang

  Prinsip kerintangan tumbuh-tumbuhan mempunyai prinsip yang hampir sama dengan pengimunan manusia. Ada tiga peringkat kerintangan iaitu

  Satu cara memperolehi kerintangan adalah melalui kemasukan gen kerintangan ke dalam gen tumbuhan yang hendak dibiakkan bagi mendapatkan tumbuhan yang rintang sepenuhnya dan boleh menghalang jangkitan virus berlaku. Namun ini sukar diperolehi. Gen kerintangan boleh diperolehi melalui saringan pelbagai varieti tumbuhan atau daripada spesies berdekatan. Gen ini kemudiannya dimasukkan ke dalam pokok yang rentan melalui kacukan, kejuruteraan genetik (kultur tisu) atau pengaruhan mutasi oleh agen kimia atau fizik.

  Keimunan melalui mekanisme kehiperpekaan pula berlaku melalui jangkitan terhadap sel yang cepat mati bila terjangkit dan menghalang peluang virus daripada dipindahkan ke bahagian lain pokok.

  Satu cara lagi bagi mendapatkan kerintangan adalah dengan menghalang tumbuhan daripada dimakan oleh vektor seterusnya menghalang pemindahan virus. Ini dapat dilakukan dengan menghasilkan tumbuhan yang tak disukai oleh vektor tapi masih diterima oleh pengguna ataupun penggunaan tak langsung racun serangga.

  Perlindungan silang

  Ini adalah kaedah pengawalan penyakit virus melalui penggunaan strain virus yang lemah (sepertimana pemvaksinan tetapi tanpa melibatkan penghasilan antibodi). Dalam kaedah ini, tumbuhan muda diinokulat dengan strain virus yang lemah dan tidak menyebabkan gejala yang teruk kepada pokok. Perlindungan terhadap strain virus yang virulen akan diperolehi. Strain virus yang lemah ini memang kedapatan secara semulajadi ataupun virus boleh dimutasikan dengan diperlakukan dengan asid nitrus.

  Mekanisme yang dicadangkan bagi menerangkan fenomena ini:

  1. Hipotesis yang berdasarkan persaingan untuk mendapatkan bahan asas bagi sintesis bahan virus. Strain virus yang mula-mula menjangkiti pokok akan menguasai corak sintesis yang berlaku dalam pokok itu dan dengan itu menghalang virus lain dari menjangkiti pokok yang sama.
  2. Hipotesis kedua menganggap bahawa replikasi strain virus kedua terhalang dengan penguasaan tapak replikasi virus oleh strain pertama.
  Beberapa hipotesis lain yang kurang mendapat sambutan adalah seperti penyerangan strain pertama terhadap strain yang kedua, kehilangan strain kedua melalui rekombinasi dengan strain pertama dan pembentukan protein yang berfungsi seperti antibodi.

  Fenomena perlindungan silang digunakan untuk mendapatkan ciri kerintangan melalui penjuruteraan genetik. Genom virus (RNA) yang mengkodkan sarung protein digunakan sebagai acuan untuk mensintesis cDNA yang kemudiannya dimasukkan ke dalam vektor pengekpresan yang sesuai. Melalui bakteria Agrobacterium tumefaciens, gen tersebut ditransformasi ke dalam kultur tisu tumbuhan. Tumbuhan berupaya mensintesis protein sarung virus tanpa kehadiran virus dalam kepekatan yang tinggi. Kehadiran protein sarung ini seolah-olah seperti terdapat kehadiran virus yang akan menghalang jangkitan virus sebenar. Kaedah ini terbukti dalam beberapa tumbuhan seperti tembakau dan ubi kentang terhadap virus TMV dan PVY.

  Pembersihan sumber virus, vektor dan sekitaran

  Pembersihan sumber virus merupakan aspek penting dalam pengawalan penyakit. Pembersihan sumber virus bermaksud memusnahkan perumah yang boleh menjadi punca penyebaran virus terutamanya perumah haiwan atau tanaman. Misalnya haiwan seperti lembu yang didapati menghidap penyakit kuku dan mulut perlu dimusnahkan bagi mengelak jangkitan kepada ternakan lain yang sihat atau dalam kes khinzir semasa wabak Nipah juga dimusnahkan.

  Tumbuh-tumbuhan yang didapati mempunyai simptom jangkitan virus perlu dimusnahkan hingga ke akar umbi dan benih untuk tanaman seterusnya tidak diambil daripada tumbuhan terjangkit. Selain daripada itu, perumah alternatif seperti rumput disekitar kawasan tumbuhan terjangkit juga perlu dimusnahkan bagi mengelak jangkitan semula kepada tanaman.

  Kaedah pemusnahan:

  1. Pembakaran (+/-)
  2. Penanaman (+/-)
  3. Incinerator
  Pemusnahan vektor yang membawa virus merupakan cara terpenting untuk mengawal jangkitan virus bawaan vektor tak kira virus yang menjangkiti manusia, haiwan atau tumbuh-tumbuhan. Kaedah utama:
  1. penggunaan racun serangga dikawasan tinggi peratusan kes denggi-Aedes aegypti, Kes JE- Culex tritaeniorhynchus , penyakit merah padi-afid dan bena lelompat hijau
  2. Penggunaan agen biologi seperti Bacillus sphaericus untuk mengawal populasi nyamuk pada tahap larva
  3. Kebersihan kawasan perumahan dan longkang, sistem perparitan yang baik, takungan yang terkawal
  Kebersihan perlu diamalkan sebagai satu langkah untuk menghindari penyakit-penyakit virus dari segi
  1. Kebersihan diri dan persekitaran
  2. Kebersihan bekalan air dan makanan
  3. Kebersihan tingkah laku dan perilaku
  4. Kebersihan dalam masyarakat dan negara