77 ORANG CALON BERTANDING DALAM PILIHAN RAYA KAMPUS SIDANG 2018/2019

Oleh : Lai Sin Dee                                                           

Bangi, 4 Okt 2018 – Seramai 77 orang mahasiswa/i telah berjaya mendaftarkan diri dalam Majlis Penamaan Calon untuk Pilihan Raya Kampus yang telah dianjurkan di Pusanika Universiti Kebangsaan Malaysia.

Pilihan raya kampus kali ini mempunyai jumlah sebanyak tiga puluh sembilan kerusi iaitu dua belas kerusi umum dan dua puluh tujuh kerusi fakulti.

Timbalan Naib Canselor Hal-Ehwal Pelajar dan Alumni, Profesor Madya Dr. Haji Roslee Rajikan menyatakan bahawa parti-parti di dalam kampus tidak digalakkan maka mahasiswa sepatutnya bertanding secara individu. Hal yang demikian kerana universiti hendak memupuk pelajar lebih berdikari dalam memperjuangkan pendapat masing-masing untuk menjadi wakil pelajar. Pada masa yang sama, mereka akan bersama rakan-rakan yang berpandangan sama dengan mereka.

“ Bagi mereka yang memenangi pemilihan kuasa perwakilan pelajar ini, saya harap akan terus menjaga nama baik universiti, terus membuat program-program yang boleh menaikkan universiti dan menjaga kebajikan mahasiswa/i di UKM. Pihak universiti sentiasa terbuka untuk mendengar pandangan mahasiswa/i. Menurut beliau, jika terlibat dalam proses pentadbiran universiti seperti jawatankuasa, pihak universiti juga akan membuka ruang yang sesuai kepada mahasiswa.

Salah seorang calon Khairul Azhar Bin Kamaruzaman berkata harapan dia terhadap pilihan raya kampus kali ini adalah dijalankan secara adil dan mahasiswa juga dapat turun mengundi bagi memeriahkan pesta demokrasi ini.

Muhammad Zulhelmi Bin Sidek dari fakulti pendidikan Islam, calon penamaan MPP berpendapat bahawa  harapan terhadap pilihan raya ini adalah parti-parti yang terlibat dapat bertanding secara adil tanpa menjatuhkan antara satu sama lain. Maka, segala keputusan akhir dapat diterima semua tanpa ada perbalahan.

Menurut Ariff Mu’azzam Bin Abd Halim seorang mahasiswa daripada fakulti pendidikan berharap bahawa calon-calon yang bertanding dalam pilihan raya kampus ini akan bersaing secara sihat dan menyokong antara satu sama lain.