Bengkel Nobelist Mindset PERMATApintar ke 2

Seramai 11 orang fasilitator dari New York Academy of Sciences telah terlibat dalam menjayakan bengkel ini. Seramai 120 orang peserta terdiri dari 20 orang saintis muda dari pelbagai institusi pengajian tinggi, 20 orang guru dan 80 orang pelajar dari pelbagai sekolah seluruh Malaysia telah mengambil bahagian dalam bengkel ini.