Yuran/ fee

Yuran Pembentang/Peserta: 

-  RM275 (sebelum 20 Februari 2012)

-  RM300 (selepas 20 Februari 2012)

 - RM175 (Pelajar)

 

Pembayaran boleh dibuat melalui wang tunai atau cek, L.O, draf bank (atas nama ‘BENDAHARI UKM’ serta dihantar kepada Bendahari PALing @ UKM 2012 (u.p.  Pn. Harishon Radzi).

 

Presenter/participant fee:

-  RM275 (before 20th February 2012)

-  RM300 (after 20th February 2012)

· RM175 (Student)

·  

The payments should be made to the ‘BENDAHARI UKM’ and is sent to Bendahari PALing @ UKM 2012 (Pn.Harishon Radzi).

 

 

 

 

MAKLUMAT LANJUT/FURTHER INFORMATION

Secretary

UKM International Linguistics Conference - PALing @ UKM 2012

Linguistics Programme

School of Language Studies and Linguistics

Faculty of Social Sciences and Humanities

Universiti Kebangsaan Malaysia

43600 Bangi, Selangor

MALAYSIA

E-mail: palingukm@gmail.com