Bahagian Sumber Manusia

NamaBidang Tugas


Muhamad Walid bin Osman
Timbalan Pendaftar (N54)
03-8911 8221
tpbsm@ukm.edu.my

 • Mengetuai Bahagian Sumber Manusia

 • Waran Perjawatan;

 • Peminjaman Perkhidmatan Staf Dalam dan Luar UKM;

 • Profesor Diraja;

 • Profesor Ulung Gred Khas Turus III (VK4);

 • Peningkatan Gred Khas Profesor B (VK6) & A (VK5);

 • Pelantikan Pengurusan Tertinggi Universiti (Naib Canselor, Timbalan Naib Canselor, Pendaftar, Bursar, Ketua Pustakawan & Penasihat Undang-undang);

 • Pertukaran Staf;

 • Gangguan Seksual;

 • Tatatertib Staf;

 • Pemberian Tambang Percuma Ke Luar Negara;

 • Pekeliling Perkhidmatan/ Surat Pekeliling Perkhidmatan;

 • Proses Semakan Gaji;

 • Kenaikan Gaji Tahunan;

 • Semakan Elaun Dalam Perkhidmatan;

 • Semakan Elaun Khas Pentadbiran;

 • Hadiah Pergerakan Gaji; dan
  Bonus.

Pn. Nur Azlina binti Sulaiman
Setiausaha Pejabat N29
03-8911 8221
nuraz@ukm.edu.my

 • Setiausaha Pejabat kepada Timbalan Pengarah;

 • Peminjaman Perkhidmatan Staf Dalam dan Luar UKM;

 • Profesor Diraja;

 • Profesor Ulung Gred Khas Turus III (VK4);
  Peningkatan Gred Khas Profesor B (VK6) & A (VK5);

 • Pelantikan Pengurusan Tertinggi Universiti (Naib Canselor, Timbalan Naib Canselor, Pendaftar, Bursar, Ketua Pustakawan & Penasihat Undang-undang);

 • Pertukaran Staf; dan

 • Pemberian Tambang Percuma Ke Luar Negara.En. Muhammad Iqbal Bin M Taufiq
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
03-8911 8244
iqbal30@ukm.edu.my

 • Sistem Fail dan Rekod UKM;

 • Rekod Surat Masuk; dan

 • SPPUPn. Norazlina binti Munajat
Pegawai Khidmat Pelanggan (N19)
03-8911 8257
azlina79@ukm.edu.my

 • Kaunter Khidmat Pelanggan BSM; dan

 • Urusan Sistem Pengurusan Tempahan RuangEn. Mohamad Rozaimi bin Idris
Pembantu Operasi (N11)
03-8911 8244
rozaimi@ukm.edu.my

 • Sistem Fail dan Rekod UKM.

NamaBidang Tugas


Pn. Irmahani binti Sukiran
Pembantu Tadbir (P/O) (N22)
03-8911 8233
irmahani@ukm.edu.my

 • Proses/ Semakan Gaji;

 • Kenaikan Gaji Tahunan (P&P dan Pelaksana);

 • Hadiah Pergerakan Gaji – Proses/ Semakan Gaji;

 • Semakan Elaun Dalam Perkhidmatan;

 • Semakan Elaun Khas Pentadbiran;

 • Pengesahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal (Sabah/ Sarawak); dan

 • Bayaran Khas/ Pemberian Khas/Bonus

Pn. Radziah binti Abdul Karim
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
03-8911 8234
aiman06@ukm.edu.my

 • Proses/ Semakan Gaji (P&P dan Pelaksana);

 • Kenaikan Gaji Tahunan (P&P dan Pelaksana);

 • Hadiah Pergerakan Gaji – Proses/ Semakan Gaji (P&P dan Pelaksana);

 • Semakan Elaun Dalam Perkhidmatan (P&P dan Pelaksana);li>
 • Semakan Elaun Khas Pentadbiran (P&P dan Pelaksana); dan

 • Bonus.NamaBidang Tugas


Puan Zoraini binti Ibrahim
Ketua Penolong Pendaftar Kanan N52
03-8911 8223
zoraini@ukm.edu.my

 • Ketua Unit Perjawatan dan Kenaikan Pangkat

 • Pelantikan Staf Akademik JUSA C (VK7)

 • Kenaikan Pangkat Staf Akademik JUSA C (VK7)

 • Pelantikan/ Pembaharuan/ Penamatan semula Profesor selepas bersara secara Contract of Service (CoS) atau Contract for Service (CfS)

 • Kenaikan pangkat Staf Akademik Gred 52, Gred 54 dan Gred 56;

 • Pelantikan/ Pembaharuan/ Penamatan Prof. Madya/ Pensyarah/ Guru Bahasa secara Contract of Service (CoS) atau Contract for Service (CfS) gred 51 dan 53

 • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Staf Akademik (Pelatih) Gred DU/DUG/DUF51(P)

 • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Staf Akademik Gred 45

 • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Staf Akademik Gred 51 dan 53

 • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Staf Akademik Gred 55

Cik Norafiqah binti Mohd Azmal
Pembantu Setiausaha Pejabat N19
03-8911 8223
norafiqahazmal@ukm.edu.my

 • Pembantu Setiausaha Pejabat kepada Puan Zoraini bt Ibrahim (Ketua Penolong Pendaftar Kanan N52).

 • Sistem E-Naik Pangkat.

YM Raja Noor Azri Bin Raja Noor Afandi
Penolong Pendaftar Kanan N44
03-8911 8228
riee@ukm.edu.my

 • Pelantikan Khas (Sarjana Tamu, Karyawan Tamu, Penyandang Kursi Kurniaan, Profesor Adjung, Profesor Pelawat, Profesor Kehormat, Pemeriksa Luar, Penilai Luar, Pakar Dalam Industri/ Lantikan Bersama dan Bersekutu, Felo Utama Bersekutu).

 • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Jawatan Staf Pengurusan & Profesional Gred A secara Kontrak / Sementara / Tetap

 • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Jawatan Staf Pelaksana Gred B secara Kontrak / Sementara / Tetap

 • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Jawatan Staf Pelaksana Gred C secara Kontrak / Sementara / Tetap

 • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Jawatan Staf Pelaksana Gred D secara Kontrak / Sementara / Tetap

 • Pembaharuan Perkhidmatan Staf P&P Dan Staf Pelaksana Sementara Gred A, Gred B, Gred C dan Gred D

 • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Jawatan Guru Bahasa/Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi

 • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Jawatan/ Kenaikan Pangkat SBU

Pn. Huda Hela Ladin
Penolong Pendaftar Kanan N44
03-8911 8226
hudahela@ukm.edu.my

 • Pelantikan/ Pembaharuan/ Penamatan Profesor Antarabangsa Tersohor (PAT) dan Profesor Pelawat Antarabangsa Tersohor (PPAT)

 • Anggaran Belanja Mengurus (ABM) dan Bajet Perjawatan;

 • Kenaikan Pangkat Staf Pengurusan dan Profesional secara hakiki;

 • Kenaikan Pangkat Staf P&P secara fleksi;

 • Kenaikan Pangkat Guru Bahasa/Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi DG/DH

 • Kenaikan pangkat secara laluan kemajuan kerjaya (TBK) staf pelaksana

 • Sistem Maklumat Kakitangan (SMK) - Pemantauan setiap bulan;

 • Kemaskini Maklumat Pertukaran Penempatan Staf P&P dan Pelaksana dalam SMK;

 • Data Perjawatan (KPT dan JPA);

 • Pelaporan (Data/Statistik) : MyRA, MyMohes, SETARA, QS University Ranking, Times Higher Education (THE) University Ranking dll.

 • Lantikan Semula Selepas Bersara dan Pembaharuan Perkhidmatan Staf Bukan Akademik (P&P dan Pelaksana) Kumpulan A,B,C,D

 • Kenaikan Pangkat A,B,C & D

Pn. Anis Farlini binti Ahmadol
Penolong Pendaftar N41
03-8911 8229
anisahmadol@ukm.edu.my

 • Pengesahan Dalam Perkhidmatan (Bukan Akademik & Akademik);

 • Laluan Kemajuan Kerjaya staf Perubatan Pergigian dan Farmasi (Gred Khas C) VK7 LK.

 • Kenaikan pangkat secara Laluan Kemajuan Kerjaya staf akademik (Farmasi, Pergigian dan Perubatan);

 • Kenaikan pangkat secara Laluan Kemajuan Kerjaya staf Pengurusan dan Profesional (Farmasi, Pergigian dan Perubatan);

 • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Jawatan Kakitangan Kontrak Penyelidikan KQ

 • Pelantikan/ Pembaharuan/ Penamatan Pekerja Sambilan Harian (PSH);

 • Pelantikan/ Pembaharuan/ Jurulatih Pusat Sukan dan Pusat GENIUS@Pintar Negara;

 • Pengesahan Majikan

 • Pengesahan Permohonan Kerja ke Agensi Luar

 • Permohonan Latihan Industri

En. Mohd Nizam Bin Manap
Pembantu Tadbir (P/O) N28
03-8911 8249
e_jump@ukm.edu.my

 • Pelantikan Staf Akademik JUSA C (VK7);

 • Saringan Staf Akademik JUSA C (VK7);

 • Rayuan Staf Akademik JUSA C (VK7);

 • Kenaikan Pangkat Staf Akademik JUSA C (VK7);

 • Pelantikan semula Profesor selepas bersara secara Contract of Service (CoS) atau Contract for Service (CfS);

 • Pembaharuan Profesor selepas bersara secara Contract of Service (CoS) atau Contract for Service (CfS);

 • Penamatan Profesor Contract of Service (CoS) atau Contract for Service (CfS);

 • Pelantikan Profesor Ikhtisas;

 • Pembaharuan Profesor Ikhtisas;

 • Penamatan Profesor Ikhtisas.

En. Muhd Hakimi bin Maarop
Pembantu Tadbir (P/O) N26
03-8911 8247
kimi@ukm.edu.my

 • Pelantikan Staf Akademik Gred 55/56;

 • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Staf Akademik Gred 51 dan 53;

 • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Staf Akademik Gred 45;

 • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Staf Akademik (Pelatih) Gred DU/DUG/DUF51(P)

Pn. Siti Norhidayah binti Mohamad
Pembantu Tadbir (P/O) N22
03-8911 8245
dayah@ukm.edu.my

 • Anggaran Belanja Mengurus (ABM) dan Bajet Perjawatan;

 • Kenaikan Pangkat Staf Pengurusan dan Profesional secara hakiki;

 • Kenaikan Pangkat Staf P&P secara fleksi;

 • Kenaikan Pangkat Guru Bahasa/Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi DG/DH

Pn. Rima binti Ab Raman
Pembantu Tadbir (P/O) N22
03-8911 8248
r_raman@ukm.edu.my

 • Kenaikan Pangkat Staf Akademik Gred 56;

 • Kenaikan Pangkat Staf Akademik Gred 52 dan 54;

 • Laluan Kemajuan Kerjaya Staf Perubatan Pergigian dan Farmasi (Gred Khas C) VK7 LK.

Cik Norhayati binti Alias
Pembantu Tadbir (P/O) N22 (TBK)
03-8911 8246
norhayati.alias@ukm.edu.my

 • Pelantikan Profesor Antarabangsa Tersohor (PAT) dan Professor Pelawat Antarabangsa Tersohor (PPAT)

 • Pembaharuan Profesor Antarabangsa Tersohor (PAT) dan Professor Pelawat Antarabangsa Tersohor (PPAT)

 • Penamatan Profesor Antarabangsa Tersohor (PAT) dan Professor Pelawat Antarabangsa Tersohor (PPAT)

 • Pelantikan Khas (Sarjana Tamu, Penyandang Kursi Kurniaan, Profesor Adjung, Pelawat, Kehormat, Pemeriksa Luar, Penilai Luar, Pakar Dalam Industri/ Lantikan Bersama dan Bersekutu) [Felo Utama Bersekutu]

Pn. Nurul Syafiza binti Din
Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8911 8240
nurulsyafiza@ukm.edu.my

 • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Jawatan Staf Pengurusan & Profesional Gred A secara Kontrak / Sementara / Tetap

 • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Jawatan Staf Pelaksana Gred B secara Kontrak / Sementara / Tetap

 • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Jawatan Guru Bahasa/Pegawai Pendidikan Pengajian TinggiPn Norfadila-Aida binti Razali
Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8911 8253
fadila@ukm.edu.my

 • Pengesahan Dalam Perkhidmatan (Akademik & Bukan Akademik)

 • Laluan Kerjaya Pensyarah dan Pengurusan & Profesional (Farmasi, Pergigian dan PerubatanEn. Mohd Aliff Haiqal bin Zahid
Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8911 8255
aliffhaiqal@ukm.edu.my

 • Pembaharuan Perkhidmatan Staf Sementara Bukan Akademik Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred A,B,C & D)

 • Pelantikan Sementara Ke Tetap Pengurusan & Profesional (Gred A,B,C & D).

 • Pelantikan, Penamatan, Peletakan dan Kenaikan Pangkat Jawatan Bagi Strategic Business Unit (SBU)Cik Anis Syamimi binti Mohamad
Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8911 8247
anysyamimi@ukm.edu.my

 • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Jawatan Kakitangan Kontrak Penyelidikan KQ

 • Pelantikan, Pembaharuan dan Penamatan Pekerja Sambilan Harian (PSH)

 • Pelantikan Jurulatih Pusat Sukan dan Pusat PERMATApintar Negara

 • Pembaharuan Jurulatih Pusat Sukan dan Pusat Genius@Pintar Negara.En. Muhammad Amirul Asyraf bin Jamal
Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8911 8252
amirulasyraf562@ukm.edu.my

 • Kenaikan pangkat secara laluan kemajuan kerjaya (TBK) staf pelaksana;

 • Permohonan Latihan Industri

 • Sistem Maklumat Kakitangan (SMK) - Pemantauan setiap bulan;

 • Urus setia eDirektori & E-Gambar

 • Kemaskini Maklumat Pertukaran Penempatan Staf P&P dan Pelaksana dalam SMK;

 • Pengesahan Majikan, Surat Pengesahan,Perakuan Bujang,eBRP,Pengesahan Permohonan Kerja ke Agensi Luar

 • Data Perjawatan (KPT dan JPA);

 • Pelaporan (Data/Statistik) : MyRA, MyMohes, SETARA, QS University Ranking, Times Higher Education (THE) University Ranking dll.En. Muhammad Fariez Affiq bin Mohd Fisseal
Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8911 8245
fariez@ukm.edu.my

 • Pelantikan semula selepas bersara Staf P&P;

 • Pelantikan semula selepas bersara Staf Pelaksana;

 • Pembaharuan Perkhidmatan Staf P&P secara kontrak;

 • Pembaharuan Perkhidmatan Staf Pelaksana secara kontrak;

 • Kenaikan Pangkat staf Pelaksana Gred B, C & DEn. Muhammad Hafiz Aizzat bin Khairuddin
Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8911 8240
hafizaizzat@ukm.edu.my

 • Pelantikan Prof. Madya/ Pensyarah/ Guru Bahasa secara Contract of Service (CoS) atau Contract for Service (CfS) gred 51 dan 53;

 • Pembaharuan Prof. Madya/ Pensyarah/ Guru Bahasa secara Contract of Service (CoS) atau Contract for Service (CfS) gred 51 dan 53;

 • Penamatan Prof. Madya/ Pensyarah/ Guru Bahasa secara Contract of Service (CoS) atau Contract for Service (CfS) gred 51 dan 53;

NamaBidang Tugas


Cik Azlina binti Abu Bakar
Ketua Penolong Pendaftar N48
03-8911 8222
anilza@ukm.edu.my

 • Ketua Unit Elaun , Saraan Dan Prestasi

 • Persaraan Staf UKM

 • Percantuman perkhidmatan lepas.

 • Exit Policy.

 • Disiplin Staf.

 • Elaun Pentadbiran.

 • Elaun Gantian Kereta Rasmi.

 • Elaun Tanggung Kerja.

 • Elaun Memangku.

 • Memastikan panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) dilaksanakan mengikut jadual.

 • Permohonan sokongan bagi mendapatkan taraf penduduk tetap bagi staf bukan warganegara.

 • Aplikasi pekeliling perkhidmatan terkini

 • Pengeluaran surat no objection letter.

Puan Siti Atiqah Binti Moamat Mastam
Pegawai Psikologi S48
03-8911 8224
ctatiqah@ukm.edu.my

 • Exit Policy

 • Kaunseling Staf.

Puan Arzana binti Zakaria
Penolong Pendaftar Kanan N44
03-8911 8227
arzanaz@ukm.edu.my

 • Cuti dalam Perkhidmatan.

 • Lembaga Perubatan.

 • Pengiraan Cuti bagi tujuan Persaraan

 • Pengiraan Ikatan Kontrak

 • HRMIS

 • Peperiksaan Perkhidmatan dan Peperiksaan Khas (KPSL).

 • Pemberian Taraf Berpencen (PTB).

 • Kumpulan Wang Amanah Pencen (KWAP).

 • Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP).

 • Psikometrik Tools(Ujian Personaliti 16PF Secara Atas Talian dan APPiKA);

Cik Jane Kalang
Penolong Pendaftar Kanan N44
03-8911 8231
jane@ukm.edu.my

 • Urusetia Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM).

 • Pengisytiharan Harta, Ujian Kopentesi Pelantikan Kakitangan.

 • Anugerah Perkhidmatan.

 • Elaun Dalam Perkhidmatan.

 • Pinjaman Perumahan

 • Perekodan Dalam eBRP (Pinjaman Komputer dan Pinjaman Kenderaan – UKM).

 • Anugerah Perkhidmatan.

 • Elaun dalam Perkhidmatan.

 • SPPU.


En. Mohamad Nasir Bin Abu Bakar
Penolong Pegawai Tadbir N36
03-8911 8235
risan64@ukm.edu.my

 • Persaraan.

 • Pencantuman Perkhidmatan LepasEn. Roszaide bin Elon
Pembantu Tadbir (P/O) N28
03-8911 8242
zaide@ukm.edu.my

 • Pekeliling Perkhidmatan/Surat Pekeliling Perkhidmatan.

 • HRMIS.

Cik Marsitah binti Mohd Razali
Pembantu Tadbir (P/O) N22
03-8911 8222
shitah@ukm.edu.my

 • Tugas-Tugas Kesetiausahaan Kepada Ketua Unit Elaun , Saraan Dan Prestasi

 • Displin Staf

 • PTB/KWAP/KWSP

 • Permanent Residence

 • Residen Pass (No Objection Letter)

Pn. Ruzana binti Rahman
Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8911 8238
ruzana@ukm.edu.my

 • Exit Policy

 • Elaun Dalam Perkhidmatan.

  • Bayaran Elaun Pembantu Khas (EPK),

  • Bayaran Elaun Trengkas Dwi Bahasa (ETDB),

  • Bayaran Insentif Bilik Mayat (BIBM),

  • Bayaran Insentif Atendan Bilik Mayat (BIABM),

  • Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK),

  • Bayaran Insentif Pengurusan Stor (BIPS),

  • Bayaran Elaun Tanggungjawab Tambahan (ETT),

  • Bayaran Elaun Pakaian Panas,

  • Bayaran Elaun Perpindahan Rumah,

  • Bayaran Elaun Yuran Keahlian / Badan Profesional,

  • Bayaran Pakaian Istiadat / Upacara Rasmi,

  • Bayaran Elaun Felo Penghuni Kolej (EFPK),

  • Bayaran Intensif Pos Basik (BIPB),

  • Elaun Tugas Memandu Kenderaan (ETMK),

  • Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu (ETKP)

  • Elaun Khas Pentadbiran


 • Kemudahan Kereta Rasmi Kerajaan.

Pn. Laili Ziana binti Ali
Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8911 8237
dirlie@ukm.edu.my

 • Pengiraan Ikatan Kontrak.

 • Peperiksaan Perkhidmatan.

 • Peperiksaan Khas (KPSL).

 • Ujian Khas Kenaikan Pangkat Skim Setiausaha Pejabat

En. Uzair Hannan Bin Ahmad Azlan
Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8911 8254
uzairhannan@ukm.edu.my

 • Pengisytiharan harta.

 • Pinjaman Perumahan.

 • Perekodan Dalam eBRP (Pinjaman Komputer dan Pinjaman Kenderaan – UKM)

 • Anugerah dan Pingat Kebesaran.

 • Ujian Tapisan Kompetensi Pelantikan Kakitangan, Ujian Personaliti 16PF secara atas talian.

 • APPIKA.

 • Anugerah Perkhidmatan

Cik Aminah Binti Khalid
Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8911 8236
aminahkhalid@ukm.edu.my

 • PersaraanEn. Mohammad Azli bin Mohd Ariff
Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8911 8236
mohdazliariff@ukm.edu.my

 • Persaraan

 • Sistem Kad Kampus UKM (www.ukm.my/ukmcard).

 • Cetakan Kad Kampus UKM (Kakitangan Lantikan UKM).

 • Cetakan Kad Pesara UKM.Cik Ainur Amirah binti Rawi
Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8911 8243
ainur@ukm.edu.my

 • HRMIS (Persaraan, Waran & Cuti).

 • SPPUCik Nor Athirah binti Zulkafli
Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8911 8239
atirazulkafli@ukm.edu.my

 • Urusan Lembaga Perubatan

NamaBidang Tugas


Puan Tuti Martini Binti Mahmud
Penolong Pendaftar Kanan N44
03-8911 8225
tuti@ukm.edu.my

 • Ketua Unit Perkembangan Kerjaya

 • Urusan Cuti Belajar ( Dalam Negara )

 • Urusan Cuti Sabatikal

 • Urusan Skim Fellowship

 • Penajaan/Biasiswa(KPM(PT))

 • Unjuran Cuti Belajar

 • Pemantauan Cuti Belajar

 • Data Unit Perkembangan Kerjaya

 • Jawatankuasa Cuti Belajar & Biasiswa UKM

 • Jawatankuasa Pemilih Cuti Belajar (Bukan Akademik)

 • Jawatankuasa Penyiasatan Kegagalan Cuti Belajar Bukan Akademik

 • Jawatankuasa Cuti Sabatikal

 • Sistem Permohonan Cuti Belajar (SPCB)

 • Sistem Cuti Sabatikal

 • Sistem Maklumat Kakitangan Cuti Belajar (SMK11)

 • Perancangan Unit

 • SPKP Unit

 • Kursus Persediaan Cuti Belajar

Puan Norasmah Mohamad Maselan
Penolong Pendaftar N41
03-8911 8230
nasma@ukm.edu.my

 • Urusan Cuti Belajar (Luar Negara)

 • Urusan Cuti Sabatikal

 • Urusan Skim Fellowship

 • Jawatankuasa Penyiasatan Kegagalan Cuti Belajar (Bukan Akademik)

 • Penajaan / Biasiswa [KPT(PT)]

 • Data Unit Perkembangan Kerjaya

 • Pemantauan Cuti Belajar

 • Jawatankuasa Cuti Belajar & Biasiswa UKM

 • Sistem Permohonan Cuti Belajar (SPCB)

 • Urusan Cuti Sabatikal

 • Urusan Cuti Sabatikal

 • SPKP Unit

Pn. Norlida Bt. Mokhtar
Pembantu Tadbir (P/O) N22
03-8911 8250
ida_m@ukm.edu.my

 • Cuti Belajar dalam dan luar negara bagi Fakulti Perubatan, Pergigian dan Umbi.

 • Urusan Jawatankuasa Penyiasatan Kegagalan Cuti Belajar (Bukan Akademik)

 • Urusan Jawatankuasa Pemilih Cuti Belajar Bukan Akademik

 • Skim Fellowship

 • Cuti Sabatikal

 • Kursus Kenegaraan.

En. Shahril Redza bin Shaharum
Pembantu Tadbir (P/O) N22
03-8911 8250
sharedz@ukm.edu.my

 • Cuti Belajar dalam dan luar negara bagi Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Fakulti Farmasi, Fakulti Undang-Undang, CITRA UKM, KITA, ATMA, IKMAS, PERMATApintar, UKM-GSB

 • Sistem e-SP (Penajaan KPM)

 • Pemantauan cuti belajar

 • Data Unit Perkembangan Kerjaya

 • Cuti Sabatikal

 • Sistem Cuti Sabatikal

 • Skim Fellowship

Pn. Aziha binti Jamal
Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8911 8251
aziha@ukm.edu.my

 • Cuti belajar dalam dan luar negara bagi Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, Fakulti Sains Kesihatan, Fakulti Pengajian Islam, Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, IMEN, SELFUEL, SERI, HADHARI, IPI

 • Urusan Jawatankuasa Cuti Belajar dan Biasiswa

 • Pemantauan cuti belajar

 • Sistem Permohonan Cuti Belajar (SPCB) dan Sistem Maklumat Kakitangan Cuti Belajar (SMK11)

 • Cuti Sabatikal

 • Skim FellowshipEn. Azizan Azrul Bin Abd Aziz
Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8911 8251
azizanazrulaziz@ukm.edu.my

 • Cuti Belajar dalam dan luar negara bagi: Fakulti Sains dan Teknologi, Fakulti Pendidikan, INBIOSIS, LESTARI, Canselori (PTSL, BENDAHARI, PENDAFTAR, PTM, Pusat Sukan, Kolej dan Pusat Perkhidmatan Lain)

 • Pemantauan cuti belajar

 • Seminar Pemantauan Cuti Belajar

 • Cuti Sabatikal

 • Skim Fellowship