Hubungi Kami

Pejabat Pendaftar,
Aras 5, Bangunan Canselori,
43600 UKM Bangi.

Tel : +603 8921 4888
E-mel : pdftar@ukm.edu.my
Bahagian Sumber Manusia (BSM),
Jabatan Pendaftar,
Aras 1, Bangunan Perpustakaan Lingkungan Ke -2
43600 UKM Bangi.

Tel : +603 8911 8257/8258
Faks : +603 8911 8259
E-mel : tpbsm@ukm.edu.my
Bahagian Govenan dan Pentadbiran (BGP),
Jabatan Pendaftar,
Aras 5, Bangunan Canselori,
43600 UKM Bangi.

Tel : +603 8921 5075
E-mel : hayatirasol@ukm.edu.my
Bahagian Keselamatan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi

Tel : +603 8921 4444
E-mel : pghguard@ukm.edu.my
Website : http://www.ukm.my/keselamatan
Pengurusan Kenderaan,
Jabatan Pendaftar
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi

Tel        :   03-8921 5325, 4355, 3292,5169
E-mel   :  ako@ukm.edu.my