Penterjemah Google

[google-translator]

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jabatan Pendaftar

Arkib Berita

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL

DEKAN/PENGARAH/PENGETUA FAKULTI/INSTITUT/PUSAT/KOLEJ KEDIAMAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA  YBhg. Prof/Prof Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan,   Dengan hormatnya izinkan saya merujuk perkara di atas.              

PEMAKAIAN PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM (PKPA) BILANGAN 4 TAHUN 2018- myPORTFOLIO: PANDUAN KERJA SEKTOR AWAM DI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

DEKAN/PENGARAH/PENGETUA FAKULTI/INSTITUT/PUSAT/KOLEJ KEDIAMAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA  YBhg. Prof/Prof Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan,   Dengan hormatnya izinkan saya merujuk perkara di atas.              

PEKELILING NAIB CANSELOR BIL. 6/2020: COVID-19: PELAKSANAAN PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN PEMULIHAN

DEKAN/PENGARAH/PENGETUA FAKULTI/INSTITUT/PUSAT/KOLEJ KEDIAMAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA  YBhg. Prof/Prof Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan,   Dengan hormatnya izinkan saya merujuk perkara di atas.              

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 17-2020 : PEMAKAIAN POLISI INKLUSIF ORANG KURANG UPAYA DI SETIAP PUSAT TANGGUNGJAWAB

YBhg. Prof./Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan,   Pekeliling Jabatan Pendaftar Bil. 17-2020 Pemakaian Polisi Inklusif Orang Kurang Upaya Di Setiap Pusat Tanggungjawab    Dengan hormatnya izinkan saya merujuk

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 16-2020: PEMAKLUMAN AWAL MENGENAI PENUTUPAN SEMENTARA BEKALAN ELEKTRIK DI KAMPUS UKM BANGI PADA 12 SEHINGGA 16 JUN 2020 BAGI MEMBERI LALUAN KEPADA KERJA FIZIKAL YANG KRITIKAL

Semua Warga Universiti Kebangsaan Malaysia Kampus Bangi YBhg. Prof./Prof. Ulung/Dato’ Seri/Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan, PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 16-2020: PEMAKLUMAN AWAL MENGENAI PENUTUPAN SEMENTARA BEKALAN ELEKTRIK DI KAMPUS

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 15/2020: COVID-19: PENGGUNAAN LAMAN SESAWANG “GERAK KE UKM” BAGI MEREKODKAN DATA MASUK/KELUAR WARGA DAN PELAWAT DI KAMPUS UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM)

YBhg. Prof./Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan,   PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 15/2020 COVID-19: PENGGUNAAN LAMAN SESAWANG “GERAK KE UKM” BAGI MEREKODKAN DATA MASUK/KELUAR WARGA DAN PELAWAT DI KAMPUS

GARIS PANDUAN MASUK/KELUAR KAMPUS UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA DAN PENGOPERASIAN KESELAMATAN MULAI 16 MEI 2020

Semua Warga Universiti Kebangsaan Malaysia YBhg.Prof./Prof. Ulung/Dato’ Seri/Datuk/Dato’/Datin/Tuan/ Puan,   MEMORANDUM PENGARAH KESELAMATAN, BAHAGIAN KESELAMATAN, JABATAN PENDAFTAR: GARIS PANDUAN MASUK/KELUAR KAMPUS UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA DAN

URUSAN CUTI REHAT STAF SELARAS DENGAN PELAKSANAAN TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN BERSYARAT (PKPB)

Semua Warga Universiti Kebangsaan Malaysia YBhg.Prof./Prof. Ulung/Dato’ Seri/Datuk/Dato’/Datin/Tuan/ Puan,   URUSAN CUTI REHAT STAF SELARAS DENGAN PELAKSANAAN TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN BERSYARAT (PKPB)   Dengan

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 14/2020 COVID-19: PEMBERIAN ELAUN KHAS KEPADA DOKTOR, PETUGAS KESIHATAN DAN STAF DALAM MENANGANI SERTA MEMBENDUNG PENULARAN WABAK COVID-19

Semua Warga Universiti Kebangsaan Malaysia YBhg.Prof./Prof. Ulung/Dato’ Seri/Datuk/Dato’/Datin/Tuan/ Puan,   PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 14/2020 COVID-19: PEMBERIAN ELAUN KHAS KEPADA DOKTOR, PETUGAS KESIHATAN DAN STAF DALAM

PEKELILING NAIB CANSELOR BIL.4/2020 COVID-19: GARIS PANDUAN BEKERJA SEBAGAI LANGKAH PENCEGAHAN PENULARAN WABAK COVID-19 DI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM)

Rujukan: UKM.PNC.100-1/3/1 Tarikh : 2 Mei 2020      PEKELILING NAIB CANSELOR BIL. 4/2020     DEKAN/PENGARAH/PENGETUA FAKULTI/INSTITUT/PUSAT/KOLEJ KEDIAMAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA     YBhg.