PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 11/2019 : ARAS JAWATAN PENTADBIRAN BAGI TUJUAN KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK

YBhg. Prof. Ulung/Prof./Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan,
 
PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 11/2019 : ARAS JAWATAN PENTADBIRAN BAGI TUJUAN KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK
 
Dengan hormatnya izinkan saya merujuk perkara di atas dan bersama-sama ini dilampirkan Pekeliling Jabatan Pendaftar Bil. 11/2019 mengenai Aras Jawatan Pentadbiran Bagi Tujuan Kenaikan Pangkat Staf Akademik untuk perhatian Dekan/Pengarah dan hebahan kepada semua staf akademik di Pusat Tanggungjawab  YBhg. Prof. Ulung/Prof./Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan.
 
2.  Untuk makluman YBhg. Prof. Ulung/Prof./Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan juga, pekeliling ini boleh dimuat turun melalui Laman Web Jabatan Pendaftar.
 
Klik untuk muat turun.
 
Sekian, terima kasih.