PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 12/2019 : PERMOHONAN CUTI BELAJAR BAGI MENGIKUTI PENGAJIAN SESI 2019/2020 DAN SOKONGAN

YBhg. Prof. Ulung/Prof./Datuk/Dato’/Tuan/Puan,
 
PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL12/2019 : 
PERMOHONAN CUTI BELAJAR BAGI MENGIKUTI PENGAJIAN SESI 2019/2020 DAN SOKONGAN PERMOHONAN BIASISWA TAHUN 2020 SIRI 3 BUKAN AKADEMIK
 
Dengan hormatnya izinkan saya merujuk perkara di atas dan bersama-sama ini dilampirkan Pekeliling Jabatan Pendaftar Bil12/2019 mengenai Permohonan Cuti Belajar Bagi Mengikuti Pengajian Sesi 2019/2020 dan Sokongan Permohonan Biasiswa Tahun 2020 Siri 3 Bukan Akademik untuk hebahan kepada staf Pengurusan & Profesional dan Pelaksana di PTJ  YBhg. Prof. Ulung/Prof./Datuk/Dato’/Tuan/Puan.
 
2. Untuk makluman YBhg. Prof. Ulung/Prof./Datuk/Dato’/Tuan/Puan, pekeliling ini juga boleh dimuat turun melalui Portal e-Warga dan Laman Web Jabatan Pendaftar.
 
 
Sekian, terima kasih.