PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 17-2020 : PEMAKAIAN POLISI INKLUSIF ORANG KURANG UPAYA DI SETIAP PUSAT TANGGUNGJAWAB

YBhg. Prof./Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan,
 
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bil. 17-2020
Pemakaian Polisi Inklusif Orang Kurang Upaya Di Setiap Pusat Tanggungjawab 
 
Dengan hormatnya izinkan saya merujuk perkara di atas.
 
2. Sehubungan itu, bersama-sama ini dilampirkan Pekeliling Jabatan Pendaftar  Bil. 17-2020 mengenai Pemakaian Polisi Inklusif Orang Kurang Upaya Di Setiap Pusat Tanggungjawab untuk perhatian/tindakan pihak YBhg. Prof./Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan.
 
Sukacita dimaklumkan, Pekeliling ini boleh dimuat turun melalui Portal e-Warga dan Laman Web Jabatan Pendaftar.
 
Kerjasama dan perhatian YBhg. Prof./Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan dalam perkara ini adalah amat dihargai.
 
Sekian, terima kasih.