PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 3/2020 : PELAKSANAAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI UNIVERSITI (SPPU) VERSI 7.0

YBhg. Prof./Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan,
 
PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 3/2020 : PELAKSANAAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI UNIVERSITI (SPPU) VERSI 7.0
 
Dengan hormatnya izinkan saya merujuk perkara di atas dan bersama-sama ini, dilampirkan Pekeliling Jabatan Pendaftar Bil. 3/2020 mengenai Pelaksanaan Sistem Penilaian Prestasi Universiti (SPPU) Versi 7.0 untuk hebahan kepada semua warga di Pusat Tanggungjawab YBhg. Prof./Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan.
 
Kerjasama dan perhatian  YBhg. Prof./Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan dalam perkara ini adalah amat dihargai.
 
Muat turun disini.
 
Sekian, terima kasih.