PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 4/2020 : PELUPUSAN REKOD DI PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)

YBhg. Prof./Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan,
 
PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 4/2020 : PELUPUSAN REKOD DI PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)
 
Dengan hormatnya izinkan saya merujuk perkara di atas dan bersama-sama ini, dilampirkan Pekeliling Jabatan Pendaftar Bil. 4/2020 mengenai Pelupusan Rekod di Pusat Tanggungjawab untuk hebahan kepada semua warga terutama pegawai dan staf yang menguruskan rekod di Pusat Tanggungjawab.
 
Kerjasama dan perhatian  YBhg. Prof./Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan dalam perkara ini adalah amat dihargai.
 
Muat turun disini.
 
Sekian, terima kasih.