PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 9-2019 : KRITERIA KENAIKAN PANGKAT SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH PERUBATAN (PAKAR) GRED DU55/56 DAN PENSYARAH PERGIGIAN (PAKAR) DUG55/56 DAN PROSEDUR KERJA

YBhg. Prof. Ulung/Prof./Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan,

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 9-2019
KRITERIA KENAIKAN PANGKAT SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH PERUBATAN (PAKAR) GRED DU55/56 DAN PENSYARAH PERGIGIAN (PAKAR) DUG55/56 DAN PROSEDUR KERJA
Dengan hormatnya izinkan saya merujuk perkara di atas dan bersama-sama ini dilampirkan Pekeliling Jabatan Pendaftar Bil. 9-2019 mengenai KRITERIA KENAIKAN PANGKAT SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH PERUBATAN (PAKAR) GRED DU55/56 DAN PENSYARAH PERGIGIAN (PAKAR) DUG55/56 DAN PROSEDUR KERJA untuk hebahan kepada semua staf akademik di PTJ yang terlibat.

Sehubungan dengan itu, dimaklumkan juga, Pekeliling ini boleh dimuat naik melalui Laman Web Jabatan Pendaftar.

Klik Untuk Muat Turun

Sekian, kerjasama dan perhatian YBhg. Prof. Ulung/Prof./Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan dalam perkara ini amat dihargai. Terima kasih.