PEKELILING NAIB CANSELOR BIL. 6/2020: COVID-19: PELAKSANAAN PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN PEMULIHAN

DEKAN/PENGARAH/PENGETUA
FAKULTI/INSTITUT/PUSAT/KOLEJ KEDIAMAN
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
 
YBhg. Prof/Prof Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan,

 

Dengan hormatnya izinkan saya merujuk perkara di atas.
                                                                                                       
Bersama-sama ini disampaikan Pekeliling Naib Canselor Bil. 6/2020 mengenai COVID 19:  Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP)  untuk perhatian dan tindakan YBhg. Prof./Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/ tuan/puan selanjutnya.
 
Sekian, terima kasih.