Pengenalan

Jabatan Pendaftar merupakan satu jabatan yang diwujudkan sejak penubuhan UKM yang bertanggungjawab dalam menguruskan sumber manusia, akademik pelajar, kemudahan am dan keselamatan Universiti. Pada tahun 2011, Jabatan Pendaftar telah menstrukturkan semula bahagian dan unit di bawahnya mengikut fungsi dan tanggungjawab untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan dan sistem penyampaian. Kini, Jabatan Pendaftar terbahagi kepada tiga (3) bahagian iaitu Bahagian Sumber Manusia, Bahagian Governan dan Pentadbiran dan Bahagian Keselamatan. Jabatan Pendaftar telah diketuai oleh sembilan (9) orang Pendaftar atau kini dikenali sebagai Pengarah Eksekutif Pentadbiran sejak penubuhannya pada tahun 1970

Senarai Pendaftar-Pendaftar UKM (1970 – Kini) :

NAMA TEMPOH
 Dr Hajah Ina Md Yasin  1 Ogos 2019 – 31 Julai 2022
 Tuan Haji Abd Razak Hussin   1 Jun 2016 – 31 Mei 2019 
 Puan Asmahan Musa  11 Jun 2013 – 27 November 2015
 Encik Ab. Aziz Othman  1 Januari 2007 – 1 Disember 2012
 YBhg Datuk Taip Abu  9 Jun 2004 – 31 Disember 2006
 Encik Basir Bin Elon  25 Oktober 1996 – 8 Jun 2004
 Encik Baharudin Hj Alang Ishak  15 Disember 1982 – 24 September 1996
 YBhg Prof Dr. Syed Arabi Idis  25 Julai 1978 – 1 Disember 1981
 Encik Mohd Ghadzali Ahmad  1 April 1974 – 24 Julai 1978
 Encik Abdul Rahim Jalal  27 Januari 1972 – 24 Januari 1974
 YBhg Tan Sri Abdullah Hj Mohd Salleh  23 Mei 1970 – 1 Januari 1972