Direktori

 • Nama
  Bidang Tugas
  Dr. Hjh Ina binti Md. Yasin
  Pendaftar
  03-8921 4888
  pdftar@ukm.edu.my
  Bidang tugas jawatan Pendaftar, Gred Utama B (VU6) meliputi portfolio berikut:


  • Governans dan Tadbir Urus .

  • Sumber Manusia

  • Akademik

  • Hal Ehwal Pelajar

  • Penyelidikan / Jaringan Korporat

  • Kualiti

  • Pemilik Rekod Universiti

  • Hal Ehwal Pelajar


  Tanggungjawab Pendaftar (berdasarkan statut):

  • Setiausaha bagi pihak berkuasa Tertinggi Universiti (LPU).

  • Ex-officio bagi Mesyuarat Senat;

  • Merancang dan memastikan pelaksanaan governans / tadbir urus /autonomi teratur;

  • Merancang dan memastikan pengurusan dan pembangunan sumber manusia dilaksanakan dengan teratur dan bersesuaian dengan perubahan;

  • Merancang, mengawal selia dan memantau pelaksanaan pelan strategik Universiti;

  • Merancang transformasi tadbir urus Universiti;

  • Menarik dan mengekalkan bakat terbaik & cemerlang;

  • Mencetus, memupuk dan menggalakkan inovasi dalam pengurusan dan perkhidmatan;

  • Melestarikan keselamatan kampus yang kondusif;

  • Mengawal selia (custodian) rekod & dokumen;

  • Memastikan pengurusan akademik & pelajar dilaksanakan dengan teratur;

  • Memastikan kemudahan dalam perkhidmatan disediakan kepada staf yang layak;

  • Meningkatkan jaringan strategik untuk melestari penjanaan kewangan dan enterprise pentadbiran universiti;

  • Memastikan kawalan risiko berkesan;

  • Melaksanakan kuasa atau tanggungjawab sebagaimana yang ditetapkan di bawah Perlembagaan, Statut, Kaedah dan Peraturan Universiti; dan

  • Menjalankan tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa oleh Naib Canselor dan Lembaga Pengarah Universiti.  En. Muhammad Faris bin Zaharudin
  Penolong Pendaftar Kanan N44
  03 8921 3903
  muhammadfaris@ukm.edu.my

  • Sekretariat Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti.

  • Sekretariat Laporan Tahunan Universiti

  • Ketua Pentadbiran Jabatan Pendaftar  En. Muhammad Amirul bin Abdul Razak
  Penolong Pendaftar N41
  03 8921 3871
  amirulrazak@ukm.edu.my

  • Pegawai Khas kepada Pengerusi LPU UKM.

  • Pengurusan Rekod Universiti.

  • Sekretariat Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti.

  Pn. Ruziana binti Mohd. Hairi
  Setiausaha Pejabat N29
  03 8921 4888
  ruziana@ukm.edu.my

  • Pembantu Khas Kepada Pendaftar.

  • Pengurusan Pekeliling Jabatan Pendaftar.

  • Sekretariat Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti.

  Pn. Sarina binti Ab Rahim
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8921 5015
  eina@ukm.edu.my

  • Pembantu Khas Kepada Pengerusi LPU UKM.

  • Sekretariat Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti.

  • Sekretariat Laporan Tahunan UKM.

  En. Abdul Aziz bin Mat Nor
  Pemandu Kenderaan H11
  03 8921 4888
  aziz83@ukm.edu.my

  • Pemandu Khas kepada Pendaftar UKM.

  • Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pendaftar.

 • PEJABAT TIMBALAN PENDAFTAR  
  Nama
  Bidang Tugas
  Muhamad Walid bin Osman
  Timbalan Pendaftar N54
  03 8911 8223
  tpbsm@ukm.edu.my

  • Waran Perjawatan.

  • Peminjaman Perkhidmatan Staf Dalam dan Luar UKM.

  • Profesor Diraja.

  • Profesor Ulung Gred Khas Turus III (VK4).

  • Peningkatan Gred Profesor C, B & A.

  • Pelantikan Pengurusan Tertinggi Universiti (Naib Canselor, Timbalan Naib Canselor, Pendaftar, Bursar, Ketua Pustakawan & Penasihat Undang-undang).

  • Pertukaran Staf.

  • Gangguan Seksual.

  • Tatatertib Staf.

  • Pemberian Tambang Percuma Ke Luar Negara.

  • Pekeliling Perkhidmatan/Surat Pekeliling Perkhidmatan.

  • Proses Semakan Gaji.

  • Kenaikan Gaji Tahunan.

  • Semakan Elaun Dalam Perkhidmatan.

  • Semakan Elaun Khas Pentadbiran.

  • Hadiah Pergerakan Gaji

  • Bonus.

  Pn. Nur Azlina binti Sulaiman
  Setiausaha Pejabat N29
  03 8911 8221
  nuraz@ukm.edu.my

  • Waran.

  • Peminjaman Perkhidmatan Staf Dalam dan Luar UKM.

  • Profesor Diraja.

  • Profesor Ulung Gred Khas Turus III (VK4).

  • Peningkatan Gred Profesor C, B & A.

  • Pelantikan Pengurusan Tertinggi Universiti (Naib Canselor, Timbalan Naib Canselor, Pendaftar, Bursar, Ketua Pustakawan & Penasihat Undang-undang).

  • Pertukaran Staf.

  • Gangguan Seksual.

  • Tatatertib Staf.

  En. Muhammad Iqbal Bin M Taufiq
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8911 8244
  iqbal30@ukm.edu.my

  • Sistem Fail dan Rekod UKM.

  • Rekod Surat Masuk.


  -Kosong-
  Juruteknik Komputer
  03 8911 8244
  emel

  Pn. Norazlina binti Munajat
  Pegawai Khidmat Pelanggan N19
  03 8911 8257
  azlina79@ukm.edu.my

  • Kaunter Khidmat Pelanggan BSM

  En. Asyraf bin Mohd Ali
  Pembantu Operasi N11
  03 8911 8244
  asyraf90@ukm.edu.my

  • Penghantaran Surat
  • Pengurusan Stor BSM

   

  UNIT GAJI 
  Emel : ug.bsm@ukm.edu.my
  Pn. Irmahani binti Sukiran
  Pembantu Tadbir (P/O) N22
  03 8911 8233
  irmahani@ukm.edu.my

  • Proses/Semakan Gaji)

  • Kenaikan Gaji Tahunan (P&P dan Pelaksana)

  • Hadiah Pergerakan Gaji – Proses/Semakan Gaji

  • Semakan Elaun Dalam Perkhidmatan

  • Semakan Elaun Khas Pentadbiran

  • Pengesahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal (Sabah/Sarawak).

  • Pemberian Tambang Percuma Ke Luar Negara.

  • Bayaran Khas/Pemberian Khas/Bonus.  Pn. Radziah binti Abdul Karim
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8911 8234
  aiman06@ukm.edu.my

  • Proses/Semakan Gaji (P&P dan Pelaksana)

  • Kenaikan Gaji Tahunan (P&P dan Pelaksana)

  • Hadiah Pergerakan Gaji – Proses/Semakan Gaji (P&P dan Pelaksana)

  • Semakan Elaun Dalam Perkhidmatan (P&P dan Pelaksana)

  • Semakan Elaun Khas Pentadbiran (P&P dan Pelaksana)

  • Bonus.

  UNIT PERJAWATAN DAN KENAIKAN PANGKAT  
  Puan Zoraini binti Ibrahim
  Ketua Penolong Pendaftar Kanan N52
  03 8911 8223
  zoraini@ukm.edu.my
  Ketua Unit Perjawatan dan Kenaikan Pangkat
  Cik Norafiqah binti Mohd Azmal
  Pembantu Setiausaha Pejabat N19
  03 8911 8223
  norafiqahazmal@ukm.edu.my

  • Pembantu Setiausaha Pejabat kepada Puan Zoraini bt Ibrahim
   (Ketua Penolong Pendaftar Kanan N52).

  • Sistem E-Naik Pangkat.

  YM Raja Noor Azri Bin Raja Noor Afandi
  Penolong Pendaftar Kanan N44
  03 8911 8228
  riee@ukm.edu.my

  • Pelantikan, Penamatan dan Perletakan Jawatan Staf Pengurusan & Profesional dan Pelaksana Gred A,B,C,D

  • Pelantikan dan Penamatan Jawatan Guru Bahasa (Gred GD) dan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi (Gred DH)

  • Pelantikan Khas (Tamu, Penyandang Kursi Kurniaan,Profesor Adjung, Pelawat, Pemeriksa Luar, Penilai Luar, Pakar Dalam Industri/Lantikan Bersama Bersekutu)

  • Pelantikan, Penamatan dan Kenaikan Pangkat Skim Perkhidmatan School Business Unit (SBU)


  Pn. Huda Hela Ladin
  Penolong Pendaftar Kanan N44
  03 8911 8226
  hudahela@ukm.edu.my
  • Anggaran Belanja Mengurus Perjawatan (ABM) dan Bajet Perjawatan

  • Data Perjawatan (KPT dan JPA)

  • Kenaikan Pangkat Staf (TBK dan Fleksi)

  • Kenaikan Pangkat Guru Bahasa/Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi DG/DH

  • Sistem Maklumat Kakitangan (SMK)

  • Pelaporan (Data/Statistik) : MyRA, MyMohes, SETARA, QS Universiti Ranking, Times Higher Education (THE) University Ranking.

  • Permohonan Latihan Industri

  • Lantikan Semula Selepas Bersara dan Pembaharuan Perkhidmatan Staf Bukan Akademik (P&P dan Pelaksana) Kumpulan A,B,C,D

  • Kenaikan Pangkat A,B,C & D

  Pn. Anis Farlini binti Ahmadol
  Penolong Pendaftar N41
  03 8911 8229
  anisahmadol@ukm.edu.my

  • Pengesahan Dalam Perkhidmatan (Akademik & Bukan Akademik)

  • Laluan Kerjaya Pensyarah dan Pengurusan & Profesional (Farmasi, Pergigian dan Perubatan)

  • Pelantikan dan Penamatan Staf Penyelidikan KQ

  • Pelantikan, Pembaharuan dan Penamatan Pekerja Sambilan Harian (PSH)

  • Pelantikan Jurulatih Pusat Sukan PERMATApintar Negara

  En. Mohd Nizam Bin Manap
  Pembantu Tadbir (P/O) N28
  03 8911 8249
  e_jump@ukm.edu.my

  • Pelantikan Staf Akademik JUSA C.

  • Pelantikan Staf Akademik Gred 51 dan 53(Fakulti Perubatan).

  • Kenaikan Pangkat Staf Akademik (Gred VK7).

  • Pembaharuan Perkhidmatan Staf Kontrak (Prof)

  • Pelantikan Semula Staf Selepas Bersara .

  • Penamatan Staf Kontrak(Prof).

  Pn. Siti Norhidayah binti Mohamad
  Pembantu Tadbir (P/O) N22
  03 8911 8245
  dayah@ukm.edu.my

  • Anggaran Belanja Mengurus Perjawatan (ABM) dan Bajet Perjawatan

  • Kenaikan Pangkat Staf (TBK dan Fleksi)

  • Kenaikan Pangkat Guru Bahasa/Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi DG/DH

  • Kenaikan Pangkat Pengurusan dan Pentadbiran (P&P)

  Pn. Rima binti Ab Raman
  Pembantu Tadbir (P/O) N22
  03 8911 8248
  r_raman@ukm.edu.my

  • Kenaikan Pangkat Pensyarah Perubatan ke Gred Khas C VK7 berasaskan Laluan Kerjaya.

  • Kenaikan Pangkat Staf Akademik (Gred 52 dan 54).

  • Bayaran Insentif Pakar.

  • Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal.

  Pn Norfadila-Aida binti Razali
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8911 8253
  fadila@ukm.edu.my

  • Pengesahan Dalam Perkhidmatan (Akademik & Bukan Akademik)

  • Laluan Kerjaya Pensyarah dan Pengurusan & Profesional (Farmasi, Pergigian dan Perubatan

  Cik Anis Syamimi binti Mohamad
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8911 8247
  anysyamimi@ukm.edu.my

  • Pelantikan dan Penamatan Staf Penyelidikan KQ

  • Pelantikan, Pembaharuan dan Penamatan Pekerja Sambilan Harian (PSH)

  • Pelantikan Jurulatih Pusat Sukan dan Pusat PERMATApintar Negara

  Pn. Nurul Syafiza binti Din
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8911 8240
  nurulsyafiza@ukm.edu.my

  • Pelantikan dan Penamatan Jawatan Staf Pengurusan & Profesional dan Pelaksana Gred A&B (Kontrak, Sementara, Tetap)

  • Pelantikan dan Penamatan Jawatan Guru Bahasa (Gred DG) dan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi (Gred DH)

  En. Mohd Aliff Haiqal bin Zahid
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8911 8246/8255
  aliffhaiqal@ukm.edu.my

  • Pelantikan, Penamatan dan Peletakan Jawatan Staf Pelaksana Gred C&D (Kontrak/Sementara/Tetap)

  • Pelantikan Khas. (Tamu, Penyandang Kursi Kurniaan, Profesor Adjung,Pelawat, Pemeriksa Luar, Penilai Luar, Pakar Dalam Industri/Lantikan Bersama Bersekutu

  Cik Azurah Diana binti Hanafi
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8911 8241
  azurahdiana@ukm.edu.my

  • Pembaharuan Perkhidmatan Staf Sementara Bukan Akademik Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred A,B,C &D)

  • Pelantikan Sementara Ke Tetap Pengurusan & Profesional (Gred A,B,C & D).

  • Pelantikan, Penamatan dan Kakitangan Pangkat Skim Perkhidmatan School Business Unit (SBU)

  En. Muhammad Amirul Asyraf bin Jamal
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8911 8252
  amirulasyraf562@ukm.edu.my

  • Data Perjawatan (KPT dan JPA).

  • Permohonan Latihan Industri.

  • Sistem Maklumat Kakitangan (SMK).

  • Pelaporan (Data/Statistik) : MyRA, MyMohes, SETARA, QS Universiti Rangking, Times Hingher Education (THE) University Ranking

  • Mengemaskini Maklumat Pertukaran Penempatan Staf P&P dan Pelaksana di SMK.

  • Kemaskini Gambar Kakitangan (E-Gambar UKM).

  En. Muhammad Fariez Affiq bin Mohd Fisseal
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8911 8245
  fariez@ukm.edu.my

  • Lantikan Semula Selepas Bersara dan Pembaharuan Perkhidmatan Staf Bukan Akademik (P&P dan Pelaksana Gred A,B,C & D)

  • Kenaikan Pangkat Staf Kumpulan B,C & D

  • Anggaran Belanja Mengurus Perjawatan (ABM) dan Bajet Perjawatan

  En. Muhammad Hafiz Aizzat bin Khairuddin
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8911 8240
  hafizaizzat@ukm.edu.my

  • Pengesahan Majikan

  • Pelantikan dan Penamatan Staf Akademik Gred DS51

  • Pembaharuan Semula Selepas Bersara (Prof.Madya/Pensyarah/Guru Bahasa)

  • Pembaharuan Semula Staf Kontrak (Prof.Madya/Pensyarah/Guru Bahasa)

  • Penamatan Staf Kontrak (Prof.Madya/Pensyarah/Guru Bahasa)

  • Pelantikan, Penamatan dan Peletakan Jawatan Staf Akademik Gred 45

  • Pelantikan, Penamatan dan Peletakan Jawatan Staf Akademik Gred DU/DUG/DUGF 51P


   

  UNIT ELAUN, SARAAN DAN PRESTASI  
  Emel : uesp.bsm@ukm.edu.my
  Cik Azlina binti Abu Bakar
  Ketua Penolong Pendaftar N48
  03 8911 8222
  anilza@ukm.edu.my
  Ketua Unit Elaun , Saraan Dan Prestasi
  Puan Siti Atiqah Binti Moamat Mastam
  Pegawai Psikologi S48
  03 8911 8224
  ctatiqah@ukm.edu.my

  • Exit Policy.

  • Kaunseling Staf.

  Puan Arzana binti Zakaria
  Penolong Pendaftar Kanan N44
  03 8911 8227
  arzanaz@ukm.edu.my

  • Cuti dalam Perkhidmatan.

  • Lembaga Perubatan.

  • Pengiraan Cuti bagi tujuan Persaraan

  • Pengiraan Ikatan Kontrak

  • Pencantuman Perkhidmatan Lepas.

  • HRMIS

  • Peperiksaan Perkhidmatan dan Peperiksaan Khas (KPSL).

  • Pemberian Taraf Berpencen (PTB).

  • Kumpulan Wang Amanah Pencen (KWAP).

  • Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP).
  Cik Jane Kalang
  Penolong Pendaftar Kanan N44
  03 8911 8231
  jane@ukm.edu.my

  • Urusetia Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM).

  • Pengisytiharan Harta, Ujian Kopentesi Pelantikan Kakitangan.

  • Ujian Personaliti 16PF Secara Atas Talian dan APPiKA

  • Anugerah Perkhidmatan.

  • Elaun Dalam Perkhidmatan.

  • Pinjaman Perumahan

  • Perekodan Dalam eBRP (Pinjaman Komputer dan Pinjaman Kenderaan – UKM ).

  En. Mohamad Nasir Bin Abu Bakar
  Penolong Pegawai Tadbir N36
  03 8911 8235
  risan64@ukm.edu.my

  • Persaraan.

  • Pencantuman Perkhidmatan Lepas

  En. Roszaide bin Elon
  Pembantu Tadbir (P/O) N28
  03 8911 8242
  zaide@ukm.edu.my

  • Pekeliling Perkhidmatan/Surat Pekeliling Perkhidmatan.

  • HRMIS.

  Cik Marsitah binti Mohd Razali
  Pembantu Tadbir (P/O) N22
  03 8911 8222
  shitah@ukm.edu.my

  • Tugas-Tugas Kesetiausahaan Kepada Ketua Unit Elaun , Saraan Dan Prestasi

  • Permanent Residence

  • Residen Pass (No Objection Letter)

  • Elaun Memangku

  • Displin Staf

  • PTB/KWAP/KWSP

  Pn. Ruzana binti Rahman
  Pembantu Tadbir (P/O) N19 (KUP)
  03 8911 8238
  ruzana@ukm.edu.my

  • Exit Policy.

  • Elaun Dalam Perkhidmatan.

  • Bayaran Elaun Pembantu Khas (EPK),

  • Bayaran Elaun Trengkas Dwi Bahasa (ETDB),

  • Bayaran Insentif Bilik Mayat (BIBM),

  • Bayaran Insentif Atendan Bilik Mayat (BIABM),Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK), Bayaran Insentif Pengurusan Stor (BIPS), Bayaran Elaun Tanggungjawab Tambahan (ETT),Bayaran Elaun Pakaian Panas ,Bayaran Elaun Perpindahan Rumah,Bayaran Elaun Yuran Keahlian / Badan Profesional,Bayaran Pakaian Istiadat / Upacara Rasmi,Bayaran Elaun Felo Penghuni Kolej (EFPK), Bayaran Intensif Pos Basik (BIPB), Elaun Tugas Memandu Kenderaan (ETMK), Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu (ETKP).

  • Elaun Khas Pentadbiran .

  • Kemudahan Kereta Rasmi Kerajaan .

  Pn. Laili Ziana binti Ali
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8911 8237
  dirlie@ukm.edu.my

  • Pengiraan Ikatan Kontrak.

  • Peperiksaan Perkhidmatan.

  • Peperiksaan Khas (KPSL).

  • Ujian Khas Kenaikan Pangkat Skim Setiausaha Pejabat

  En. Uzair Hannan Bin Ahmad Azlan
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8911 8254
  uzairhannan@ukm.edu.my

  • Pengisytiharan harta.

  • Pinjaman Perumahan.

  • Perekodan Dalam eBRP (Pinjaman Komputer dan Pinjaman Kenderaan – UKM)

  • Anugerah dan Pingat Kebesaran.

  • Ujian Tapisan Kompetensi Pelantikan Kakitangan, Ujian Personaliti 16PF secara atas talian.

  • APPIKA.

  • Anugerah Perkhidmatan .

  Cik Aminah Binti Khalid
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8911 8236
  aminahkhalid@ukm.edu.my

  • Persaraan
  En. Mohammad Azli bin Mohd Ariff
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8911 8236
  mohdazliariff@ukm.edu.my

  • Persaraan

  • Sistem Kad Kampus UKM (www.ukm.my/ukmcard).

  • Cetakan Kad Kampus UKM (Kakitangan Lantikan UKM).

  • Cetakan Kad Pesara UKM.


  Cik Ainur Amirah binti Rawi
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8911 8243
  ainur@ukm.edu.my

  • HRMIS (Persaraan, Waran & Cuti).

  Cik Nor Athirah binti Zulkafli
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8911 8239
  atirazulkafli@ukm.edu.my

  • Cuti Dalam Perkhidmatan

  • Urusan Lembaga Perubatan

  UNIT PERKEMBANGAN KERJAYA
    
  Emel: upk.bsm@edu.my
  Puan Tuti Martini Binti Mahmud
  Penolong Pendaftar Kanan N44
  03 8911 8225
  tuti@ukm.edu.my
  Ketua Unit Perkembangan Kerjaya

  • Cuti Belajar ( Dalam Negara )

  • Urusan Program Sabatikal

  • Urusan Jawatan Kuasa Pemilih Cuti Belajar (Bukan Akademik)

  • Penajaan/Biasiswa(KPM(PT))

  • Data Unit Perkembangan Kerjaya

  • Unjuran Cuti Belajar

  • Perancangan Unit

  • Kursus Persediaan Cuti Belajar

  • Pemantauan Cuti Belajar

  • Jawatankuasa Cuti Belajar & Biasiswa UKM

  • Sistem Permohonan Cuti Belajar (SPCB)

  • Sistem Program Sabatikal

  • SPKP UPK

  Puan Norasmah Mohamad Maselan
  Penolong Pendaftar N41
  03 8911 8230
  nasma@ukm.edu.my

  • Urusan Cuti Belajar (Luar Negara)

  • UrusanSkim Fellowship

  • Urusan Jawatankuasa Penyiasatan Kegagalan Cuti Belajar (Bukan Akademik)

  • Penajaan / Biasiswa [KPT(PT)]

  • Data Unit Perkembangan Kerjaya

  • Pemantauan Cuti Belajar

  • Jawatankuasa Cuti Belajar & Biasiswa UKM

  • Sistem Permohonan Cuti Belajar (SPCB)

  • SPKP UPK


  Pn. Norlida Bt. Mokhtar
  Pembantu Tadbir (P/O) N22
  03 8911 8250
  ida_m@ukm.edu.my

  • Cuti Belajar (Fakulti Perubatan, Pergigian & Umbi).

  • Pasca Doktoral (Fakulti Perubatan, Pergigian & Umbi).

  • Urusan Jawatankuasa Penyiasatan Kegagalan Cuti Belajar (Bukan Akademik)

  • Skim Fellowship

  • Kursus Kenegaraan.

  En. Shahril Redza bin Shaharum
  Pembantu Tadbir (P/O) N22
  03 8911 8250
  sharedz@ukm.edu.my

  • Cuti Belajar/Post Doktoral: Fakulti Ekonomi dan Pengurusan,
   Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Fakulti Farmasi, Fakulti Undang-Undang, CITRA UKM, KITA, ATMA, IKMAS, PERMATApintar, UKM-GSB

  • Sistem e-SP (Penajaan KPM)

  • Data Unit Perkembangan Kerjaya

  • Program Sabatikal

  • Skim Fellowship

  Pn. Aziha binti Jamal
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8911 8251
  aziha@ukm.edu.my

  • Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, Fakulti Sains Kesihatan, Fakulti Pengajian Islam, Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, IMEN, SELFUEL, SERI, HADHARI, IPI

  • Jawatankuasa Cuti Belajar dan Biasiswa UKM

  • Sistem Permohonan Cuti Belajar (SPCB)

  • Skim Fellowship

  En. Azizan Azrul Bin Abd Aziz
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8911 8251
  azizanazrulaziz@ukm.edu.my


  • Cuti Belajar/Post Doktoral: Fakulti Sains dan Teknologi, Fakulti Pendidikan, INBIOSIS, LESTARI, Canselori (PTSL, BENDAHARI, PENDAFTAR, PTM, Pusat Sukan, Kolej dan Pusat Perkhidmatan Lain)

  • Seminar Pemantauan Cuti Belajar

  • Skim Fellowship

 • BAHAGIAN GOVERNAN DAN PENTADBIRAN 
  Nama
  Bidang Tugas
  sedang dikemaskiniPn. Noor Hayati binti Rasol
  Penolong Pendaftar Kanan N44
  03 8921 5075
  hayatirasol@ukm.edu.my

  • Kemudahan Kakitangan (Telefon Bimbit , Urusan Mel Kampus , Pengurusan e-Direktori)

  • Pengurusan Aset

  • Perubatan

  • Tiket Kapal Terbang

  • Insurans Ke Luar Negara

  En. Md. Nora Md. Don
  Penolong Pegawai Tadbir N32
  03 8911 4693
  mdnora@ukm.edu.my

  • Hal Ehwal Perumahan Universiti

  Pn. Rohaini binti Hussin
  Pembantu Tadbir (P/O) N22
  03 8921 3118
  a-aini@ukm.edu.my

  • Pengurusan Mesyuarat MBJ dan BGP.

  • Pemantauan Sistem Maklum Balas dan Aduan Kakitangan (e-FACT).

  • Pemantauan Pekeliling JPA.

  • Pengurusan Sistem e-Khidmat.

  • Pengurusan Pentadbiran Pos Mel Korporat.

  • Pengurusan Pembelian Kereta Rasmi Semasa Bersara.

  • Insurans Kesihatan Ke Luar Negara.

  • Pengurusan Kelab Rekreasi Universiti.

  sedang dikemaskiniPn. Sharizawati binti Md Noh
  Pembantu Tadbir (P/O) N22
  03 8921 3118
  a-aini@ukm.edu.my

  • Perolehan/ Belanjawan Jabatan Pendaftar.

  • Khairat Kematian Kakitangan UKM.

  Pn. Zarina binti A. Rahman
  Pegawai Khidmat Pelanggan N22
  03 8921 3299
  reen@ukm.edu.my

  • Operator UKM.

  Pn. Siti Normadinah binti Abdul Rahman
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8921 4435
  snm@ukm.edu.my

  • Tiket Kapal Terbang

  • Bayaran Utiliti Gred Khas A

  Pn. Firdaus binti Razali
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8921 4447
  nasda@ukm.edu.my

  • Pengurusan Rekod Universiti.

  Pn. Khairon Nur’ Ain binti Baharon
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8921 3309
  khairon@ukm.edu.my

  • Polisi dan Pekeliling Perubatan.
  • Tuntutan Ubat dan Alat Bagi Kakitangan dan Pesara.
  • Tuntutan Rawatan Dialisis.
  Pn. Nora binti Yahya
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8921 5195
  nora85@ukm.edu.my

  • Kemudahan Klinik Panel.

  • Bayaran IJN.

  • Surat Jaminan.

  Cik Amira Sariati Ahmed Bistari
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8921 4756
  mirabistari@ukm.edu.my

  • Sistem Maklumat Pengurusan Ruang (SMPR)

  • Kemudahan Pakaian Seragam

  Pn. Junaida binti Hashim
  Pegawai Khidmat Pelanggan N19
  03 8921 3299
  junaida@ukm.edu.my

  • Operator UKM.

  En. Darhafis bin Jamil
  Pembantu Operasi N11
  03 8921 4447
  darhafis@ukm.edu.my

  • Pengurusan Rekod Universiti
  En. Shahrul Hissam bin Ahmad
  Pembantu Operasi N11
  03 8921 3155
  hissham@ukm.edu.my

  • Sistem Pengurusan Ruang (SMPR)
  • Pengurusan Ruang Aras 5 Canselori.
  • Tuntutan Pembelian Ubat NF Bagi Kakitangan dan Pesara UKM.
  UNIT KENDERAAN 
  En. Abdul Karim Bin Osman
  Penolong Pendaftar Kanan N44
  03 8921 5169
  ako@ukm.edu.my

  • Ketua Unit Kenderaan.
  Puan Siti Balkish Binti Abdul Majid
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8921 3292
  balkish@ukm.edu.my

  En. Mohd Fadly Bin Mohamad Ariffin
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8921 5325
  fadly@ukm.edu.my
  En. Mustafa Bin Budah @ Udah
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8921 4397
  mustafa85@ukm.edu.my
  Puan Radhiah Binti Abd. Rahman
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8921 3292
  dhiah@ukm.edu.my
  En. Mohamad Yunus Bin Ismail
  Penolong Jurutera JA29
  03 8921 4431
  yunus@ukm.edu.my
  En. Islah Bin Budah @ Udah
  Penolong Jurutera JA29
  03 8921 4431
  islah@ukm.edu.my
  En. Mohd Hazizi Bin Mohd Hussain
  Penolong Jurutera JA29
  03 8921 4431
  fird_87@ukm.edu.my
  Encik Mohd Hafiz Bin Abdullah
  Penolong Jurutera JA29
  03 8921 4431
  hafizabdullah@ukm.edu.my
  En. Anis Ikhwan Bin Mohd Fadil
  Pembantu Operasi N11
  03 8921 3292
  anisikhwan@ukm.edu.my
 • Laman Web Keselamatan.