Direktori

 • NamaBidang Tugas
  YBrs. Dr. Hjh Ina Binti Md. Yasin
  Pendaftar
  03-8921 4888
  pdftar@ukm.edu.my
  Bidang tugas jawatan Pendaftar, Gred Utama B (VU6) meliputi portfolio berikut:

  • Governans dan Tadbir Urus
  • Sumber Manusia
  • Akademik
  • Hal Ehwal Pelajar
  • Penyelidikan/Jaringan Korporat
  • Kualiti
  • Pemilik Rekod Universiti
  • Hal Ehwal Pelajar

  Tanggungjawab Pendaftar (berdasarkan statut):

  • Setiausaha bagi pihak berkuasa Tertinggi Universiti (LPU)
  • Ex-officio bagi Mesyuarat Senat
  • Merancang dan memastikan pelaksanaan governans / tadbir urus /autonomi teratur
  • Merancang dan memastikan pengurusan dan pembangunan sumber manusia dilaksanakan dengan teratur dan bersesuaian dengan perubahan
  • Merancang, mengawal selia dan memantau pelaksanaan pelan strategik Universiti
  • Merancang transformasi tadbir urus Universiti
  • Menarik dan mengekalkan bakat terbaik & cemerlang
  • Mencetus, memupuk dan menggalakkan inovasi dalam pengurusan dan perkhidmatan
  • Melestarikan keselamatan kampus yang kondusif
  • Mengawal selia (custodian) rekod & dokumen
  • Memastikan pengurusan akademik & pelajar dilaksanakan dengan teratur
  • Memastikan kemudahan dalam perkhidmatan disediakan kepada staf yang layak
  • Meningkatkan jaringan strategik untuk melestari penjanaan kewangan dan enterprise pentadbiran universiti
  • Memastikan kawalan risiko berkesan
  • Melaksanakan kuasa atau tanggungjawab sebagaimana yang ditetapkan di bawah Perlembagaan, Statut, Kaedah dan Peraturan Universiti
  • Menjalankan tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa oleh Naib Canselor dan Lembaga Pengarah Universiti

  Pn. Ruziana Binti Mohd. Hairi
  Setiausaha Pejabat N29
  03 8921 4888
  ruziana@ukm.edu.my

  • Pembantu Khas Kepada Pendaftar
  • Pengurusan Pekeliling Jabatan Pendaftar
  • Sekretariat Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti
  Tn Haji Musa Zainal Abidin Bin Othman
  Timbalan Pendaftar N54
  asum@ukm.edu.my
  (Sedang Bercuti Sakit)  En. Muhammad Faris Bin Zaharudin
  Penolong Pendaftar Kanan N44
  03 8921 3671
  muhammadfaris@ukm.edu.my

  • Ketua Pentadbiran Jabatan Pendaftar
  • Sekretariat Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti
  • Sekretariat Laporan Tahunan Universiti
  En. Muhammad Amirul Bin Abdul Razak
  Penolong Pendaftar N41
  03 8921 3871
  amirulrazak@ukm.edu.my

  • Pegawai Khas kepada Pengerusi LPU UKM
  • Pengurusan Rekod Universiti
  • Sekretariat Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti
  Pn. Sarina Binti Ab Rahim
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8921 5015
  eina@ukm.edu.my

  • Pembantu Khas Kepada Pengerusi LPU UKM
  • Sekretariat Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti
  • Sekretariat Laporan Tahunan UKM
  • Urusan Pelantikan Canselor & Pro Canselor
  En. Abdul Aziz Bin Mat Nor
  Pemandu Kenderaan H11
  03 8921 4888
  aziz83@ukm.edu.my

  • Pemandu Khas kepada Pendaftar UKM
  • Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pendaftar
  UNIT PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN OKU (UPS UKM) 
  NamaBidang Tugas
  En. Muhammad Hamiduddin Bin Saat
  Penolong Pendaftar N41
  03 8921 4529
  dud@ukm.edu.my

  • Setiausaha Jawatankuasa Perlaksanaan Polisi Inklusif OKU UKM
  • Menguruskan maklumat data pelajar dan kakitangan OKU UKM
  • Menguruskan sistem sokongan,kemudahan dan bantuan kepada Warga OKU dan pelawat OKU
  • Menguruskan kes sokongan mengikut setiap individu OKU
  • Melaksanakan dan berkolaborasi dalam program pengupayaan, pembangunan dan pemerkasaan pelajar serta kakitangan OKU UKM
  • Memproses semua cadangan dan aduan pelajar, kakitangan dan pelawat OKU dalam semua perkhidmatan UKM
  • Penyelaras Pegawai Perhubungan OKU (PP-OKU) di setiap PTj
  • Melaksanakan program atau latihan kesedaran, kefahaman dan keupayaan bagi warga UKM
  • Memproses dan menilai keperluan Warga OKU dalam aspek emosi, psikologi dan fizikal yang memerlukan bantuan mengikut perkhidmatan
  • Mempertingkatkan usaha kerjasama dua hala antara Agensi Kerajaan, Industri, dan Badan Bukan Kerajaan (NGO) dalam perkhidmatan, sumbangan serta bantuan bagi pelajar dan kakitangan OKU

  Cik Syamimi Binti Yusuf
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8921 4694
  syamimiyusuf@ukm.edu.my

  • Urusan sistem sokongan, kemudahan, dan bantuan kepada Warga OKU dan pelawat OKU
  • Permohonan Bantuan Kewangan OKU JPT
  • Pengurusan Tempahan Van OKU
  • Kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan oleh UKM bagi Warga dan Pelawat OKU
  • Penyelarasan Pegawai Perhubungan OKU (DLS) di setiap PTj
  • Pelaksanaan program atau bengkel yang dianjurkan oleh UPS-OKU UKM
  • Penyediaan laporan oleh UPS – OKU
  • Urusan kewangan unit
  • Pengurusan Rekod Unit
  En. Mohd Nawawi Bin Ab Ghani
  Pembantu Operasi N11
  03 8921 4694
  mohdnawawi@ukm.edu.my

  • Menjalankan kerja – kerja am pejabat bagi Unit
  • Menjaga dan membantu urus aset dan kemudahan OKU bagi Unit
 • PEJABAT TIMBALAN PENDAFTAR 
  Nama
  Bidang Tugas
  En. Muhamad Walid Bin Osman
  Timbalan Pendaftar N54
  03 8911 8221
  tpbsm@ukm.edu.my

  • Mengetuai Bahagian Sumber Manusia
  • Waran Perjawatan
  • Peminjaman Perkhidmatan Staf Dalam dan Luar UKM
  • Profesor Diraja
  • Profesor Ulung Gred Khas Turus III (VK4)
  • Peningkatan Gred Khas Profesor B (VK6) & A (VK5)
  • Pelantikan Pengurusan Tertinggi Universiti (Naib Canselor, Timbalan Naib Canselor, Pendaftar, Bursar, Ketua Pustakawan & Penasihat Undang-undang)
  • Pertukaran Staf
  • Gangguan Seksual
  • Tatatertib Staf
  • Pemberian Tambang Percuma Ke Luar Negara
  • Pekeliling Perkhidmatan/ Surat Pekeliling Perkhidmatan
  • Proses Semakan Gaji
  • Kenaikan Gaji Tahunan
  • Semakan Elaun Dalam Perkhidmatan
  • Semakan Elaun Khas Pentadbiran
  • Hadiah Pergerakan Gaji
  • Bonus
  Pn. Nur Azlina Binti Sulaiman
  Setiausaha Pejabat N29
  03 8911 8221
  nuraz@ukm.edu.my

  • Setiausaha Pejabat kepada Timbalan Pendaftar
  • Peminjaman Perkhidmatan Staf Dalam dan Luar UKM
  • Profesor Diraja
  • Profesor Ulung Gred Khas Turus III (VK4)
  • Peningkatan Gred Khas Profesor B (VK6) & A (VK5)
  • Pelantikan Pengurusan Tertinggi Universiti (Naib Canselor, Timbalan Naib Canselor, Pendaftar, Bursar, Ketua Pustakawan & Penasihat Undang-undang)
  • Pertukaran Staf
  • Pemberian Tambang Percuma Ke Luar Negara
  En. Muhammad Iqbal Bin M Taufiq
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8911 8244
  iqbal30@ukm.edu.my

  • Pengurusan Rekod BSM
  • Rekod Surat Masuk
  • Urusan Sistem Penilaian Prestasi Universiti (SPPU)

  Pn. Norazlina Binti Munajat
  Pegawai Khidmat Pelanggan N19
  03 8911 8257
  azlina79@ukm.edu.my

  • Kaunter Khidmat Pelanggan BSM
  • Urusan Sistem Pengurusan Tempahan Ruang
  En. Mohamad Rozaimi Bin Idris
  Pembantu Operasi N11
  rozaimi@ukm.edu.my

  • Pengurusan Rekod BSM
  -Kosong-
  Juruteknik Komputer
  03 8911 8244


  -Kosong-
  Pembantu Operasi N11
  03 8911 8244


   

  UNIT GAJI
  Emel : ug.bsm@ukm.edu.my
  Pn. Irmahani Binti Sukiran
  Pembantu Tadbir (P/O) N22
  03 8911 8233
  irmahani@ukm.edu.my

  • Proses/Semakan Gaji
  • Kenaikan Gaji Tahunan (P&P dan Pelaksana)
  • Hadiah Pergerakan Gaji – Proses/Semakan Gaji
  • Semakan Elaun Dalam Perkhidmatan
  • Semakan Elaun Khas Pentadbiran
  • Pengesahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal (Sabah/Sarawak)
  • Pemberian Tambang Percuma Ke Luar Negara
  • Bayaran Khas/Pemberian Khas/Bonus


  Pn. Radziah Binti Abdul Karim
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8911 8234
  aiman06@ukm.edu.my

  • Proses/Semakan Gaji (P&P dan Pelaksana)
  • Kenaikan Gaji Tahunan (P&P dan Pelaksana)
  • Hadiah Pergerakan Gaji – Proses/Semakan Gaji (P&P dan Pelaksana)
  • Semakan Elaun Dalam Perkhidmatan (P&P dan Pelaksana)
  • Semakan Elaun Khas Pentadbiran (P&P dan Pelaksana)
  • Bonus

  UNIT PERJAWATAN DAN KENAIKAN PANGKAT 
  Pn. Zoraini Binti Ibrahim
  Ketua Penolong Pendaftar Kanan N52
  03 8911 8223
  zoraini@ukm.edu.my

  • Ketua Unit Perjawatan dan Kenaikan Pangkat
  • Pelantikan Staf Akademik JUSA C (VK7)
  • Kenaikan Pangkat Staf Akademik JUSA C (VK7)
  • Pelantikan/ Pembaharuan/ Penamatan semula Profesor selepas bersara secara Contract of Service (CoS) atau Contract for Service (CfS)
  • Pelantikan/ Pembaharuan/ Penamatan Profesor Ikhtisas
  • Kenaikan pangkat Staf Akademik Gred 52, Gred 54 dan Gred 56;
  • Pelantikan/ Pembaharuan/ Penamatan Prof. Madya/ Pensyarah/ Guru Bahasa secara Contract of Service (CoS) atau Contract for Service (CfS) gred 51 dan 53
  • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Staf Akademik (Pelatih) Gred DU/DUG/DUF51(P)
  • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Staf Akademik Gred 45
  • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Staf Akademik Gred 51 dan 53
  • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Staf Akademik Gred 55
  Cik Norafiqah Binti Mohd Azmal
  Pembantu Setiausaha Pejabat N19
  03 8911 8223
  norafiqahazmal@ukm.edu.my

  • Pembantu Setiausaha Pejabat kepada Puan Zoraini bt Ibrahim
   (Ketua Penolong Pendaftar Kanan N52)
  • Sistem E-Naik Pangkat
  YM Raja Noor Azri Bin Raja Noor Afandi
  Penolong Pendaftar Kanan N44
  03 8911 8228
  riee@ukm.edu.my

  • Pelantikan Khas (Sarjana Tamu, Karyawan Tamu, Penyandang Kursi Kurniaan, Profesor Adjung, Profesor Pelawat, Profesor Kehormat, Pemeriksa Luar, Penilai Luar, Pakar Dalam Industri/ Lantikan Bersama dan Bersekutu, Felo Utama Bersekutu).
  • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Jawatan Staf Pengurusan & Profesional Gred A secara Kontrak / Sementara / Tetap
  • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Jawatan Staf Pelaksana Gred B secara Kontrak / Sementara / Tetap
  • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Jawatan Staf Pelaksana Gred C secara Kontrak / Sementara / Tetap
  • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Jawatan Staf Pelaksana Gred D secara Kontrak / Sementara / Tetap
  • Pembaharuan Perkhidmatan Staf P&P Dan Staf Pelaksana Sementara Gred A, Gred B, Gred C dan Gred D
  • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Jawatan Guru Bahasa/Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi
  • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Jawatan/ Kenaikan Pangkat SBU
  Pn. Huda Hela Ladin
  Penolong Pendaftar Kanan N44
  03 8911 8226
  hudahela@ukm.edu.my

  • Pelantikan/ Pembaharuan/ Penamatan Profesor Antarabangsa Tersohor (PAT) dan Profesor Pelawat Antarabangsa Tersohor (PPAT)
  • Anggaran Belanja Mengurus (ABM) dan Bajet Perjawatan
  • Kenaikan Pangkat Staf Pengurusan dan Profesional secara hakiki
  • Kenaikan Pangkat Staf P&P secara fleksi
  • Kenaikan Pangkat Guru Bahasa/Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi DG/DH
  • Kenaikan pangkat secara laluan kemajuan kerjaya (TBK) staf pelaksana
  • Sistem Maklumat Kakitangan (SMK) – Pemantauan setiap bulan
  • Kemaskini Maklumat Pertukaran Penempatan Staf P&P dan Pelaksana dalam SMK
  • Data Perjawatan (KPT dan JPA)
  • Pelaporan (Data/Statistik) : MyRA, MyMohes, SETARA, QS University Ranking, Times Higher Education (THE) University Ranking dll
  • Lantikan Semula Selepas Bersara dan Pembaharuan Perkhidmatan Staf Bukan Akademik (P&P dan Pelaksana) Kumpulan A,B,C,D
  • Kenaikan Pangkat A,B,C & D
  Pn. Anis Farlini Binti Ahmadol
  Penolong Pendaftar N41
  03 8911 8229
  anisahmadol@ukm.edu.my

  • Pengesahan Dalam Perkhidmatan (Bukan Akademik & Akademik)
  • Laluan Kemajuan Kerjaya staf Perubatan Pergigian dan Farmasi (Gred Khas C) VK7 LK
  • Kenaikan pangkat secara Laluan Kemajuan Kerjaya staf akademik (Farmasi, Pergigian dan Perubatan)
  • Kenaikan pangkat secara Laluan Kemajuan Kerjaya staf Pengurusan dan Profesional (Farmasi, Pergigian dan Perubatan)
  • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Jawatan Kakitangan Kontrak Penyelidikan KQ
  • Pelantikan/ Pembaharuan/ Penamatan Pekerja Sambilan Harian (PSH)
  • Pelantikan/ Pembaharuan/ Jurulatih Pusat Sukan dan Pusat GENIUS@Pintar Negara
  • Pengesahan Majikan
  • Pengesahan Permohonan Kerja ke Agensi Luar
  • Permohonan Latihan Industri
  En. Mohd Nizam Bin Manap
  Pembantu Tadbir (P/O) N28
  03 8911 8249
  e_jump@ukm.edu.my

  • Pelantikan Staf Akademik JUSA C (VK7)
  • Saringan Staf Akademik JUSA C (VK7)
  • Rayuan Staf Akademik JUSA C (VK7)
  • Kenaikan Pangkat Staf Akademik JUSA C (VK7)
  • Pelantikan semula Profesor selepas bersara secara Contract of Service (CoS) atau Contract for Service (CfS)
  • Pembaharuan Profesor selepas bersara secara Contract of Service (CoS) atau Contract for Service (CfS)
  • Penamatan Profesor Contract of Service (CoS) atau Contract for Service (CfS)
   Pelantikan/Pembaharuan/Penamatan Profesor Ikhtisas
  En. Muhd Hakimi Bin Maarop
  Pembantu Tadbir (P/O) N26
  03 8911 8247
  kimi@ukm.edu.my


  • Pelantikan Staf Akademik Gred 55/56
  • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Staf Akademik Gred 51 dan 53
  • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Staf Akademik Gred 45
  • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Staf Akademik (Pelatih) Gred DU/DUG/DUF51(P)
  Pn. Siti Norhidayah Binti Mohamad
  Pembantu Tadbir (P/O) N22
  03 8911 8245
  dayah@ukm.edu.my

  • Anggaran Belanja Mengurus (ABM) dan Bajet Perjawatan
  • Kenaikan Pangkat Staf Pengurusan dan Profesional secara hakiki
  • Kenaikan Pangkat Staf P&P secara fleksi
  • Kenaikan Pangkat Guru Bahasa/Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi DG/DH
  Pn. Rima Binti Ab Raman
  Pembantu Tadbir (P/O) N22
  03 8911 8248
  r_raman@ukm.edu.my

  • Kenaikan Pangkat Staf Akademik Gred 56
  • Kenaikan Pangkat Staf Akademik Gred 52 dan 54
  • Laluan Kemajuan Kerjaya Staf Perubatan Pergigian dan Farmasi (Gred Khas C) VK7 LK
  Cik Norhayati Binti Alias
  Pembantu Tadbir (P/O) N22 (TBK)
  03 8911 8246
  norhayati.alias@ukm.edu.my

  • Pelantikan Profesor Antarabangsa Tersohor (PAT) dan Professor Pelawat Antarabangsa Tersohor (PPAT)
  • Pembaharuan Profesor Antarabangsa Tersohor (PAT) dan Professor Pelawat Antarabangsa Tersohor (PPAT)
  • Penamatan Profesor Antarabangsa Tersohor (PAT) dan Professor Pelawat Antarabangsa Tersohor (PPAT)
  • Pelantikan Khas (Sarjana Tamu, Penyandang Kursi Kurniaan, Profesor Adjung, Pelawat, Kehormat, Pemeriksa Luar, Penilai Luar, Pakar Dalam Industri/ Lantikan Bersama dan Bersekutu) [Felo Utama Bersekutu]
  Pn. Nurul Syafiza Binti Din
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8911 8240
  nurulsyafiza@ukm.edu.my

  • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Jawatan Staf Pengurusan & Profesional Gred A secara Kontrak / Sementara / Tetap
  • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Jawatan Staf Pelaksana Gred B secara Kontrak / Sementara / Tetap
  • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Jawatan Guru Bahasa/Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi
  Pn. Norfadila-Aida Binti Razali
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8911 8253
  fadila@ukm.edu.my

  • Pengesahan Dalam Perkhidmatan (Akademik & Bukan Akademik)
  • Laluan Kerjaya Pensyarah dan Pengurusan & Profesional (Farmasi, Pergigian dan Perubatan
  En. Mohd Aliff Haiqal Bin Zahid
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8911 8255
  aliffhaiqal@ukm.edu.my

  • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Jawatan Staf Pelaksana Gred C secara Kontrak / Sementara / Tetap
  • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Jawatan Staf Pelaksana Gred D (secara Kontrak / Sementara / Tetap
  Cik Azurah Diana Binti Hanafi
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8911 8241
  azurahdiana@ukm.edu.my

  • Pembaharuan Perkhidmatan Staf Sementara Bukan Akademik Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred A,B,C & D)
  • Pelantikan Sementara Ke Tetap Pengurusan & Profesional (Gred A,B,C & D)
  • Pelantikan, Penamatan, Peletakan dan Kenaikan Pangkat Jawatan Bagi Strategic Business Unit (SBU)
  Cik Anis Syamimi Binti Mohamad
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8911 8247
  anysyamimi@ukm.edu.my

  • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Jawatan Kakitangan Kontrak Penyelidikan KQ
  • Pelantikan, Pembaharuan dan Penamatan Pekerja Sambilan Harian (PSH)
  • Pelantikan Jurulatih Pusat Sukan dan Pusat PERMATApintar Negara
  • Pembaharuan Jurulatih Pusat Sukan dan Pusat Genius@Pintar Negara
  En. Muhammad Amirul Asyraf Bin Jamal
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8911 8252
  amirulasyraf562@ukm.edu.my

  • Kenaikan pangkat secara laluan kemajuan kerjaya (TBK) staf pelaksana;
  • Permohonan Latihan Industri
  • Sistem Maklumat Kakitangan (SMK) – Pemantauan setiap bulan;
  • Urus setia eDirektori & E-Gambar
  • Kemaskini Maklumat Pertukaran Penempatan Staf P&P dan Pelaksana dalam SMK:
   – Pengesahan Majikan
   – Surat Pengesahan
   – Perakuan Bujang
   – eBRP
   – Pengesahan Permohonan Kerja ke Agensi Luar
  • Data Perjawatan (KPT dan JPA)
  • Pelaporan (Data/Statistik):
   – MyRA, MyMohes, SETARA, QS University Ranking, Times Higher Education (THE) University Ranking dll
  En. Muhammad Fariez Affiq Bin Mohd Fisseal
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8911 8245
  fariez@ukm.edu.my

  • Pelantikan semula selepas bersara Staf P&P
  • Pelantikan semula selepas bersara Staf Pelaksana
  • Pembaharuan Perkhidmatan Staf P&P secara kontrak
  • Pembaharuan Perkhidmatan Staf Pelaksana secara kontrak
  • Kenaikan Pangkat staf Pelaksana Gred B, C & D
  En. Muhammad Hafiz Aizzat Bin Khairuddin
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8911 8240
  hafizaizzat@ukm.edu.my

  • Pelantikan Prof. Madya/ Pensyarah/ Guru Bahasa secara Contract of Service (CoS) atau Contract for Service (CfS) gred 51 dan 53
  • Pembaharuan Prof. Madya/ Pensyarah/ Guru Bahasa secara Contract of Service (CoS) atau Contract for Service (CfS) gred 51 dan 53
  • Penamatan Prof. Madya/ Pensyarah/ Guru Bahasa secara Contract of Service (CoS) atau Contract for Service (CfS) gred 51 dan 53
   

  UNIT ELAUN, SARAAN DAN PRESTASI
  Emel : uesp.bsm@ukm.edu.my
   
  Cik Azlina Binti Abu Bakar
  Ketua Penolong Pendaftar N48
  03 8911 8222
  anilza@ukm.edu.my

  • Ketua Unit Elaun,Saraan Dan Prestasi
  • Persaraan Staf UKM
  • Percantuman perkhidmatan lepas
  • Urusan Exit Policy
  • Urusan Sistem Penilaian Prestasi Universiti (SPPU)
  • Urusan Disiplin Staf
  • Urusan Elaun Pentadbiran
  • Urusan Elaun Gantian Kereta Rasmi
  • Urusan Elaun Tanggung Kerja
  • Urusan Elaun Memangku
  • Urusan Elaun dalam perkhidmatan
  • Urusan Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM)
  • Anugerah Perkhidmatan
  • Aplikasi pekeliling perkhidmatan terkini
  • Permohonan sokongan bagi mendapatkan taraf penduduk tetap bagi staf bukan warganegara
  • Pengeluaran surat no objection letter
  • Psikometrik Tools

  Pn. Siti Atiqah Binti Moamat Mastam
  Pegawai Psikologi S48
  03 8911 8224
  ctatiqah@ukm.edu.my

  • Exit Policy
  • Kaunseling Staf
  Pn. Arzana Binti Zakaria
  Penolong Pendaftar Kanan N44
  03 8911 8227
  arzanaz@ukm.edu.my

  • Cuti dalam PerkhidmatanCuti dalam Perkhidmatan
  • Lembaga Perubatan
  • Pengiraan Cuti bagi tujuan persaraan
  • Pengiraan Ikatan Kontrak
  • HRMIS
  • Peperiksaan Perkhidmatan dan Peperiksaan Khas (KPSL)
  • Pemberian Taraf Berpencen (PTB)
  • Kumpulan Wang Amanah Pencen (KWAP)
  • Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
  Cik Jane Kalang
  Penolong Pendaftar Kanan N44
  03 8911 8231
  jane@ukm.edu.my

  • Urusetia Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM)
  • Pengisytiharan Harta, Ujian Kopentesi Pelantikan Kakitangan
  • Ujian Personaliti 16PF Secara Atas Talian dan APPiKA
  • Anugerah Perkhidmatan
  • Elaun Dalam Perkhidmatan
  • Pinjaman Perumahan
  • Perekodan Dalam eBRP (Pinjaman Komputer dan Pinjaman Kenderaan – UKM)
  En. Mohamad Nasir Bin Abu Bakar
  Penolong Pegawai Tadbir N36
  03 8911 8235
  risan64@ukm.edu.my

  • Persaraan
  • Pencantuman Perkhidmatan Lepas
  En. Roszaide Bin Elon
  Pembantu Tadbir (P/O) N28
  03 8911 8242
  zaide@ukm.edu.my

  • Pekeliling Perkhidmatan/Surat Pekeliling Perkhidmatan
  • HRMIS
  Cik Marsitah Binti Mohd Razali
  Pembantu Tadbir (P/O) N22
  03 8911 8222
  shitah@ukm.edu.my

  • Tugas-Tugas Kesetiausahaan Kepada Ketua Unit Elaun,Saraan Dan Prestasi
  • Elaun Tanggung Kerja dan Elaun Memangku
  • Urusan Displin staf
  • Urusan PTB/KWAP/KWSP
  • Urusan Permanent Residence
  • Urusan Residen Pass (No Objection Letter)
  Pn. Ruzana Binti Rahman
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8911 8238
  ruzana@ukm.edu.my

  • Urusan Exit Policy
  • Elaun Dalam Perkhidmatan:
   – Bayaran Elaun Pembantu Khas (EPK),
   – Bayaran Elaun Trengkas Dwi Bahasa (ETDB),
   – Bayaran Insentif Bilik Mayat (BIBM),
   – Bayaran Insentif Atendan Bilik Mayat (BIABM),
   – Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK),
   – Bayaran Insentif Pengurusan Stor (BIPS),
   – Bayaran Elaun Tanggungjawab Tambahan (ETT),
   – Bayaran Elaun Pakaian Panas,
   – Bayaran Elaun Perpindahan Rumah,
   – Bayaran Elaun Yuran Keahlian / Badan Profesional,
   – Bayaran Pakaian Istiadat / Upacara Rasmi,
   – Bayaran Elaun Felo Penghuni Kolej (EFPK),
   – Bayaran Intensif Pos Basik (BIPB),
   – Elaun Tugas Memandu Kenderaan (ETMK),
   – Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu (ETKP).
   – Elaun Khas Pentadbiran
  • Kemudahan Kereta Rasmi Kerajaan

  Pn. Laili Ziana Binti Ali
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8911 8237
  dirlie@ukm.edu.my

  • Pengiraan Ikatan Kontrak
  • Peperiksaan Perkhidmatan
  • Peperiksaan Khas (KPSL)
  • Ujian Khas Kenaikan Pangkat Skim Setiausaha Pejabat
  En. Uzair Hannan Bin Ahmad Azlan
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8911 8254
  uzairhannan@ukm.edu.my

  • Pengisytiharan harta
  • Pinjaman Perumahan
  • Perekodan Dalam eBRP (Pinjaman Komputer dan Pinjaman Kenderaan – UKM)
  • Anugerah dan Pingat Kebesaran
  • Ujian Tapisan Kompetensi Pelantikan Kakitangan, Ujian Personaliti 16PF secara atas talian dan APPIKA
  • Anugerah Perkhidmatan
  Cik Aminah Binti Khalid
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8911 8236
  aminahkhalid@ukm.edu.my

  • Persaraan
  En. Mohammad Azli Bin Mohd Ariff
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8911 8236
  mohdazliariff@ukm.edu.my

  • Persaraan
  • Sistem Kad Kampus UKM (www.ukm.my/ukmcard)
  • Cetakan Kad Kampus UKM (Kakitangan Lantikan UKM)
  • Cetakan Kad Pesara UKM
  Pn. Ainur Amirah Binti Rawi
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8911 8243
  ainur@ukm.edu.my

  • HRMIS (Persaraan, Waran & Cuti)
  • Urusan Sistem Penilaian Prestasi Universiti (SPPU)
  Cik Nor Athirah Binti Zulkafli
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8911 8239
  atirazulkafli@ukm.edu.my

  • Cuti Dalam Perkhidmatan
  • Urusan Lembaga Perubatan
  UNIT PERKEMBANGAN KERJAYA
  Emel:upk.bsm@edu.my
   
  Pn. Tuti Martini Binti Mahmud
  Penolong Pendaftar Kanan N44
  03 8911 8225
  tuti@ukm.edu.my

  • Ketua Unit Perkembangan Kerjaya
  • Urusan Cuti Belajar (Dalam Negara)
   (Unjuran, Pemantauan, Sistem Permohonan Cuti Belajar (SPCB), Kursus Persediaan Cuti Belajar)
  • Urusan Cuti Sabatikal (Sistem Cuti Sabatikal)
  • Urusan Skim Fellowship
  • Penajaan/Biasiswa(KPM(PT))
  • Jawatankuasa Cuti Belajar & Biasiswa UKM
  • Jawatankuasa Pemilih Cuti Belajar (Bukan Akademik)
  • Jawatankuasa Penyiasatan Kegagalan Cuti Belajar (Bukan Akademik)
  • Jawatankuasa Cuti Sabatikal
  • SPKP Unit
  Pn. Norasmah Binti Mohamad Maselan
  Penolong Pendaftar N41
  03 8911 8230
  nasma@ukm.edu.my

  • Urusan Cuti Belajar (Luar Negara)
   (Sistem Permohonan Cuti Belajar (SPCB),Pemantauan)
  • Urusan Cuti Sabatikal
  • Urusan Skim Fellowship
  • Penajaan/Biasiswa [KPT(PT)]
  • Jawatankuasa Penyiasatan Kegagalan Cuti Belajar (Bukan Akademik)
  • Jawatankuasa Cuti Belajar & Biasiswa UKM
  • SPKP Unit
  Pn. Norlida Binti Mokhtar
  Pembantu Tadbir (P/O) N22
  03 8911 8250
  ida_m@ukm.edu.my

  • Cuti Belajar dalam dan luar negara bagi Fakulti Perubatan, Pergigian dan Umbi.
  • Urusan Jawatankuasa Penyiasatan Kegagalan Cuti Belajar (Bukan Akademik)
  • Urusan Jawatankuasa Pemilih Cuti Belajar Bukan Akademik
  • Pemantauan cuti belajar
  • Skim Fellowship
  • Cuti Sabatikal
  • Kursus Kenegaraan.
  En. Shahril Redza Bin Shaharum
  Pembantu Tadbir (P/O) N22
  03 8911 8250
  sharedz@ukm.edu.my

  • Cuti Belajar dalam dan luar negara bagi Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Fakulti Farmasi, Fakulti Undang-Undang, CITRA UKM, KITA, ATMA, IKMAS, PERMATApintar, UKM-GSB
  • Sistem e-SP (Penajaan KPM)
  • Pemantauan cuti belajar
  • Data Unit Perkembangan Kerjaya
  • Urusan Cuti Sabatikal (Jawatankuasa Cuti Sabatikal, Sistem Cuti Sabatikal)
  • Skim Fellowship
  Pn. Aziha Binti Jamal
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8911 8251
  aziha@ukm.edu.my

  • Cuti belajar dalam dan luar negara bagi Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, Fakulti Sains Kesihatan, Fakulti Pengajian Islam, Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, IMEN, SELFUEL, SERI, HADHARI, IPI
  • Urusan Jawatankuasa Cuti Belajar dan Biasiswa UKM
  • Pemantauan cuti belajar
  • Urusan Cuti Sabatikal
  • Sistem Permohonan Cuti Belajar (SPCB) dan Sistem Maklumat Kakitangan Cuti Belajar (SMK11)
  • Skim Fellowship
  En. Azizan Azrul Bin Abd Aziz
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8911 8251
  azizanazrulaziz@ukm.edu.my


  • Cuti Belajar dalam dan luar negara bagi Fakulti Sains dan Teknologi, Fakulti Pendidikan, INBIOSIS, LESTARI, Canselori (PTSL, BENDAHARI, PENDAFTAR, PTM, Pusat Sukan, Kolej dan Pusat Perkhidmatan Lain)
  • Pemantauan cuti belajar
  • Seminar Pemantauan Cuti Belajar
  • Urusan Cuti Sabatikal
  • Skim Fellowship
 • BAHAGIAN GOVERNAN DAN PENTADBIRAN
  NamaBidang Tugas
  Pn. Noor Hayati Binti Rasol
  Penolong Pendaftar Kanan N44
  03 8921 5075
  hayatirasol@ukm.edu.my

  • Ketua Bahagian Governan dan Pentadbiran
  • Kemudahan Kakitangan
   (Perubatan, Telefon Bimbit, Urusan Mel Kampus, Tiket Kapal Terbang,Pengurusan e-Direktori, Perumahan Universiti, Pakaian Seragam)
  • Pengurusan Aset
  • Insurans Ke Luar Negara
  Pn. Rohaini Binti Hussin
  Pembantu Tadbir (P/O) N22
  03 8921 5075
  a-aini@ukm.edu.my

  • Pembantu Kepada Ketua Bahagian Governan dan Pentadbiran
  • Pemantauan Sistem Maklum Balas dan Aduan Kakitangan (e-FACT)
  • Pemantauan Pekeliling JPA
  • Pengurusan Sistem e-Khidmat (Bahagian)
  • Pengurusan Pentadbiran Pos Mel Korporat
  • Pengurusan Pembelian Kereta Rasmi Selepas Bersara
  • Insurans Kesihatan Ke Luar Negara
  En. Md. Nora Bin Md. Don
  Penolong Pegawai Tadbir N32
  03 8911 4693
  mdnora@ukm.edu.my

  • Hal Ehwal Perumahan Universiti
  • Mesyuarat Bersama Jabatan (MBJ)
  • Pengurusan Rekod Universiti
  • Pengurusan Pakaian Seragam
  Pn. Yuhanis Binti Abas
  Penolong Pegawai Tadbir N29
  03 8921 3118
  yuhanis@ukm.edu.my

  • Kemudahan Klinik Panel
  • Pengurusan Bayaran Institut Jantung Negara (IJN)
  • Pengurusan Telefon Pejabat
  • Pengurusan Bayaran Elaun Telefon
  • Pengurusan Surat Jaminan Hospital (GL)
  Pn. Khairon Nur’ Ain Binti Baharon
  Pembantu Tadbir (P/O) N22
  03 8921 3309
  khairon@ukm.edu.my

  • Polisi dan Pekeliling Perubatan.
  • Tuntutan Ubat dan Alat Bagi Kakitangan dan Pesara.
  • Tuntutan Rawatan Dialisis.
  • Bayaran Hospital Kerajaan
  Pn. Zarina Binti A. Rahman
  Pegawai Khidmat Pelanggan N22
  03 8921 3299
  reen@ukm.edu.my

  • Khidmat Pelanggan UKM (Operator)
  Pn. Junaida Binti Hashim
  Pegawai Khidmat Pelanggan N22
  03 8921 3299
  junaida@ukm.edu.my

  • Khidmat Pelanggan UKM (Operator)

  Pn. Siti Normadinah Binti Abdul Rahman
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8921 4435
  snm@ukm.edu.my

  • Tiket Kapal Terbang
  • Bayaran Utiliti Gred Khas A
  Pn. Amira Sariati Binti Ahmed Bistari
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8921 4756
  mirabistari@ukm.edu.my

  • Sistem Maklumat Pengurusan Ruang (SMPR)
  • Kemudahan Pakaian Seragam
  • Perumahan Universiti
  • Pengurusan Aset Bahagian
  Pn. Noorsharizawati Binti Md Noh
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8921 5195
  ieja@ukm.edu.my

  • Pengurusan Kewangan Jabatan Pendaftar
  • Khairat Kematian Kakitangan UKM
  Pn. Firdaus Binti Razali
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8921 4447
  nasda@ukm.edu.my

  • Pengurusan Rekod Universiti
  En. Darhafis Bin Jamil
  Pembantu Operasi N11
  03 8921 4447
  darhafis@ukm.edu.my

  • Pengurusan Rekod Universiti
  En. Shahrul Hissam Bin Ahmad
  Pembantu Operasi N11
  03 8921 4756
  hissham@ukm.edu.my

  • Sistem Pengurusan Ruang (SMPR)
  • Pengurusan Ruang Aras 5 Canselori
  • Tuntutan Pembelian Ubat NF Bagi Kakitangan dan Pesara UKM
  • Pengurusan Stor Pejabat
  • Pegawai Insiden Pejabat
  • Pemandu Kenderaan Jabatan Pendaftar
  UNIT KENDERAAN
  NamaBidang Tugas
  En. Abdul Karim Bin Osman
  Penolong Pendaftar Kanan N44
  03 8921 5169
  ako@ukm.edu.my

  • Ketua Unit Kenderaan
  • Pengerusi Jawatankuasa Kecil Aduan & Maklum Balas Pelanggan SPKP Jabatan Pendaftar
  En. Islah Bin Budah @ Udah
  Penolong Jurutera JA29
  03 8921 4431
  islah@ukm.edu.my

  • Urusan Pembelian, Penyelenggaraan, Pembaikan & Pelupusan Kenderaan Universiti
  • Urusan Pelantikan Panel Bengkel
  • Urusan Perolehan Alat Ganti Kenderaan
  • Laporan Analisa Data Penyelenggaraan Kenderaan
  • Pegawai Pemeriksa Aset
  • Jawatankuasa Analisis Data Dan CA/NCP SPKP Jabatan Pendaftar
  En. Mohamad Yunus Bin Ismail
  Penolong Jurutera JA29
  03 8921 4431
  yunus@ukm.edu.my

  • Urusan Penyelenggaraan & Pembaikan Kenderaan (Ringan)
  • Urusan Stor Alat Ganti Kenderaan
  • Urusan Perolehan Pembaikan Kenderaan
  • Pegawai Pemeriksa Aset
  En. Mohd Fidarus Bin Hamdan
  Penolong Jurutera JA29
  03 8921 4431
  fird_87@ukm.edu.my

  • Urusan Penyelenggaraan & Pembaikan Kenderaan (Ringan)
  • Urusan Senarai Semak Pemeriksaan Kenderaan
  • Urusan Perolehan Pembaikan Kenderaan
  • Jawatankuasa Pengurusan Risiko SPKP Jabatan Pendaftar
  En. Mohd Hazizi Bin Mohd Hussain
  Penolong Jurutera JA29
  03 8921 4431
  hazizi@ukm.edu.my

  • Urusan Penyelenggaraan & Pembaikan Kenderaan (Berat)
  • Urusan Perolehan CCTV & GPS kenderaan berat (bas dan bas mini) Universiti
  • Urusan Perolehan Pembaikan Kenderaan
  • Pegawai Penerima Aset
  En. Mohd Hafiz Bin Abdullah
  Penolong Jurutera JA29
  03 8921 4431
  hafizabdullah@ukm.edu.my

  • Urusan Penyelenggaraan & Pembaikan Kenderaan (Berat)
  • Urusan Perolehan Pembaikan Kenderaan
  • Pegawai Insiden
  Pn. Radhiah Binti Abd. Rahman
  Pembantu Tadbir (P/O) N22
  03 8921 3292
  dhiah@ukm.edu.my

  • Penyeliaan Kakitangan, Persekitaran & Infrastruktur Pejabat
  • Urusan Cuti
  • Urusan Rekod Unit Kenderaan
  • Pegawai Aset & Inventori Pejabat
  • Jawatankuasa Kecil Aduan & Maklum Balas Pelanggan SPKP Jabatan Pendaftar
  Pn. Siti Balkish Binti Abdul Majid
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8921 3292
  balkish@ukm.edu.my

  • Urusan Perolehan dan Panjar Wang Runcit
  • Urusan tambah nilai kad Touch ‘n Go Pegawai Pengurusan Tertinggi
  • Urusan Latihan / Kursus Kakitangan
  • Urusan Buku Log Kenderaan
  • Urusan Rawatan Perubatan
  • Urusan Lesen Pemandu Kenderaan
  • Pegawai Penerima Aset
  En. Mohd Fadly Bin Mohamad Ariffin
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8921 5325
  fadly@ukm.edu.my

  • Urusan Tempahan Kenderaan (Ringan)
  • Urusan Pembekalan Dan Rekod Kad Minyak, Kad Tol & Kunci Kenderaan
  • Urusan Kewangan (Caj Antara Jabatan)
  • Pembekalan Kenderaan Rasmi Jawatan
  • Jawatankuasa Dokumentasi Jabatan SPKP Pendaftar
  En. Mustafa Bin Budah @ Udah
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8921 4397
  mustafa85@ukm.edu.my

  • Urusan Tempahan Kenderaan (Berat)
  • Pengurusan Perkhidmatan Bas Kampus
  • Pelaporan Analisa Data Tempahan Kenderaan
  • Urusan Kewangan (Caj Antara Jabatan)
  • Urusan Rekod Kad Minyak, Kad Tol & Kunci Kenderaan
  • Pegawai Aset Kenderaan
  • Jawatankuasa Penilaian Prestasi Pembekal SPKP Jabatan Pendaftar
  Pn. ‘Aliaa Safura Binti Mohd Anuar
  Pembantu Tadbir (P/O) N19
  03 8921 3292
  aliaa@ukm.edu.my

  • Urusan Insurans, Cukai Jalan & Permit Kenderaan Universiti
  • Urusan PUSPAKOM
  • Urusan Saman Kenderaan Universiti
  En. Anis Ikhwan Bin Mohd Fadil
  Pembantu Operasi N11
  03 8921 3292
  anisikhwan@ukm.edu.my

  • Urusan Edaran Arahan Kerja Pemandu Kenderaan
  • Urusan Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri
  • Stor Alat Tulis
  • Pengurusan penggunaan ruang Unit Kenderaan
  • Mengurus & Merekod Penerimaan Dan Penghantaran Surat
 • Laman Web Keselamatan.