a

 

BAHAGIAN EDITORIAL

FAIZAH BT. AHMAD (Ketua Bahagian)
Pegawai Tadbir N48
Editor Buku Sains & Teknologi
tel: 03 - 8921 5180

e-mel: faizah@ukm.my

Unit Buku

SAADAH BT. HJ. JAFFAR
Pegawai Penerbitan Kanan N44
Editor Buku Sains Sosial dan Kemanusiaan
tel: 03 - 8921 4219
e-mel: saadah@ukm.my

MOHD. ZAIDI BIN CHE MUD
Pegawai Penerbitan N41
Editor Buku Sains Sosial dan Kemanusiaan
tel: 03 - 8921 5939
e-mel: cmzaidi@ukm.my

AIMIE BINTI JOHARI
Pegawai Penerbitan N41
Editor Sains Sosial dan Kemanusiaan
tel: 03 8921 4220
e-mel: aimie@ukm.my

SAFIAI BIN SAPARI
Pegawai Penerbitan N41
Editor Sains Sosial dan Kemanusiaan
tel: 03 8921 3130
Pegawai Penerbitan N41

Unit Jurnal

NOOR HASLIZA BINTI BAHAROM
Pegawai Penerbitan N41
Editor Jurnal
tel: 03 8921 4587
e-mel: nhasliza@ukm.my

ARIF BIN MOHD SHAM
Pegawai Penerbitan N41
Editor Jurnal
tel: 03 8921 5160

Pemasaran / Kedai Buku tel: 03 8921 3138
e-mel:penerbit@pkrisc.cc.ukm.my

SALMAH BINTI ZAINAL ABIDIN (dipinjamkan ke Kementerian Pengajian Tinggi: 1 April 2009 - 30 Mac 2011)
Pegawai Penerbitan N48
e-mel: salmah@ukm.my

KAMARUL ARIFIN BIN SALLEHHUDIN
Pegawai Penerbitan N41
e-mel: arifin@ukm.my

MOHD. NOR AZIZAN BIN MOHD. ALI HANAPIAH
Pembantu Tadbir N22 (KUP) (P/O)

FARIDAH BT. MOHD. SHARIF
Pembantu Tadbir Rendah (P/O) N17

SITI NORAINA BINTI ABDULLAH
Pembantu Tadbir N17 (KUP) (P/O)

BAHAGIAN EDITORIAL

Matlamat

  • Melaksanakan bidang kuasa Sidang Pengarang Universiti.

  • Mengekalkan perkhidmatan penerbitan ilmiah Penerbit UKM terutamanya dalam perkara perolehan manuskrip, penulisan, penterjemahan, penyuntingan, penilaian dan piawai penerbitan lainnya.

  • Mengembangkan bahan terbitan daripada sumber lain dan menerbitkannya dalam bentuk media elektronik khasnya mengembangkan dan menguruskan perolehan bentuk terbitan di bawah bidang kuasa Jawatankuasa Penerbitan Universiti