Anugerah

Jurnal Dalam WOS dan SCOPUS

Web of Science Book Citation Index

Jualan Atas Talian / Online Sales

Panduan Penyediaan Manuskrip Buku dan Jurnal

3 3
3
s 3
 Buku
 
Senarai Pengarang . Siri-siri Penerbit UKM

 

 

 

w

Penerbit UKM 43600 UKM Bangi MALAYSIA. Tel +6-03-8921 3138 faks +6-03-8925 4575 e-mel: penerbit@ukm.edu.my 
Laman ini diterbitkan sejak 24/12/95. Dikemaskini 09/03/2017. Facebook: penerbit ukm. ukmpress.ukm.my (jualan atas talian/online sales)

counter