Terbitan 2018

Kesihatan Kebajikan dan Keselamatan Pekerja:  Polisi dan Perundangan
* ISBN 9789674125479 (kulit lembut)
* 228 halaman
* Kamal Halili Hassan (sunt.)
* RM35.00

Aid to Endocrine Surgery
* ISBN 9789674125608 (soft cover)
* 86 pages
* Rohaizak Muhammad
* RM28.00

Panduan Penyediaan Manuskrip Buku dan Jurnal (cet.2)
* ISBN 9789674124106 (kulit lembut)
* 51 halaman
* Penerbit UKM
* RM5.00

Pembangunan & Kesejahteraan Agenda Kemanusiaan Pada Abad Ke-21 (cet. 3)
* ISBN 9679426394 (kulit lembut)
* 89 halaman
* Abdul Rahman Embong
* RM20.00

Pencirian Fosfolipid & Protein Sperma Lembu:  Pemisahan Elektroforesis
* ISBN 9789674125622 (kulit lembut)
* 100 halaman
* Farah Hanan Fathiah Jaffar, Khairul Osman & Siti Fatimah Ibrahim
* RM30.00

Jejak Pembangunan Lestari di Malaysia:  Masyarakat dan Nilai
* ISBN 9789674125578 (kulit lembut)
* 147 halaman
* Zurina Mahadi & Hukil Sino
* RM30.00

Perundangan Buruh Malaysia-Indonesia dan Cabaran ASEAN
* ISBN 9789674125066 (kulit lembut)
* 307 halaman
* Kamal Halili Hassan & Budi Santoso (sunt.)
* RM35.00

Mengurus Rekod Perkhidmatan Kaunseling Edisi Kedua
* ISBN 9789674125042 (kulit lembut)
* 196 halaman
* Abu Yazid Abu Bakar, Salleh Amat & Mohd Izwan Mahmud (sunt.)
* RM35.00

Corporate Governance with reference to The Role of Whistleblowing in Malaysia
* ISBN 9289674121884 (paperback)
* 118 pages
* Hazlina Shaik, Md Noor Alam & Hasani Mohd Ali
* RM25.00

Pendekatan Keboleharapan Penilaian Hayat Lesu
* ISBN 9789674125554 (kulit lembut)
* 96 halaman
* Salvinder Singh & Shahrum Abdullah
* RM28.00

Potensi Produk Hijau Termaju daripada Sumber Biojisim Pertanian (sunt.)
* ISBN 9789674125387 (kulit lembut)
* 173 halaman
* Hatika Kaco, Mohd Shaiful Sajab, Sarani Zakaria & Chia Chin Hua
* RM35.00

Kaedah Penyelidikan Sosial daripada Perspektif Islam (cet.2)
* ISBN 9789674122164 (kulit lembut)
* 150 halaman
* Ahmad Munawar Ismail & Mohd. Nor Shahizan Ali
* RM25.00

Pendidikan Kesihatan Prakehamilan
* ISBN 9789674125325
   (kulit lembut)
* 124 halaman
* Jamiah Manap, Arena Che Kasim & Mohammad Rezal Hamzah
* RM30.00

Institusi Perubatan Islam
* ISBN 9789674125462
   (kulit lembut)
* 161 halaman
* Nazri Muslim & Abdul Latif Samian (sunt.)
* RM30.00

Pemantapan Pengurusan Akademik
* ISBN 9789674125172
   (kulit lembut)
* 269 halaman
* Mohd. Syuhaimi Ab. Rahman, Ahmad Kamal Arifin Mohd Ikhsan & Abdul Wahab Mohamad (sunt.)
* RM40.00

No Wrong Door:  The Story of Sidek Hassan
* ISBN 9789674124502
   (hard cover)
* 131 pages
* Rokiah Talib
* RM120.00

Chinese Capitalism in Colonial Malaya 1900-1941
(2nd printing)
* ISBN 9789674120214
   (soft cover)
* 508 pages
* William Tai Yuen
* RM90.00

Penerbitan Majalah Hiburan dalam Era Digital
* ISBN 9789674125332
   (kulit lembut)
* 184 halaman
* Shahrul Nazmi Sannusi & Siti Ezaleila Mustafa
* RM35.00

Projek Pascaetnik:  Melayu dalam DAP
* ISBN 9789674125547
   (kulit lembut)
* 225 halaman
* Muhd Irham Abdul Aziz, Muhamad Takiyuddin Ismail & Aizul Fahmi Abdullah
* RM35.00
Intervensi Terapi Cara Kerja dalam Pendidikan Khas (cet.2)
* ISBN 9789674123949
   (kulit lembut)
* 111 halaman
* Mahfuzah Zainol & Rosadah Abdul Majid. Rauf
* RM25.00

Memoir Ghazali Shafie:  Penubuhan Malaysia
(cet.2)
* ISBN 9789674122652
   (kulit lembut)
* 552 halaman
* Ghazali Shafie
* RM90.00

Ke Arah Pembangunan Rantau Damai:  Dinamika Asia Tenggara & Laut China Selatan
* ISBN 9789674125769
   (kulit lembut)
* 67 halaman
* Rashila Ramli
* RM20.00
Pendidikan Kimia melalui Mereka Bentuk Permainan: Teori dan Amalan
* ISBN 9789674124779
(kulit lembut)
* 141 halaman
* Lay Ah Nam & Kamisah Osman
* RM30.00

Memoir Hailani Muji Tahir:  Jejak Langkah Menuju Puncak
* ISBN 9789674121501
   (kulit lembut)
* 158 halaman
* Hailani Muji Tahir
* RM40.00

Dilema Dinar Emas (cet.2)
* ISBN 9789674123079
   (kulit lembut)
* 206 halaman
* Salmy Edawati Yaacob, Sanep Ahmad & Wan Kamal Mujani
* RM30.00

Etos dan Ekspresi Budaya Melayu
* ISBN 9789674124397
  (kulit lembut)
* 166 halaman
* Nur Afifah Vanitha Abdullah & Yusmilayanti Yunos (sunt.)
* RM30.00
Penyelewengan Tokoh Syiah:  Isu Ahl Al - Bayt
* ISBN 9789674125349
   (kulit lembut)
* 139 halaman
* Maafi Husin Ali Amran, Mohd Arif Nazri, Tengku Intan Zarina Tengku Puji & Mohd Nazri Ahmad
* RM35.00

 Isu Kemasyarakatan menurut Perspektif Syariah
* ISBN 9789674125547
   (kulit lembut)
* 225 halaman
* Md Yazid Ahmad, Muhammad Adib Samsudin & Mohammad Zaini Yahya (sunt.)
* RM40.00

Perkhidmatan Profesional dalam Komuniti
(cet.2)
* ISBN 9789674125042
   (kulit lembut)
* 196 halaman
* Abu Yazid Abu Bakar, Salleh Amat & Mohd Izwan Mahmud (sunt.)
* RM35.00

Rampai Sari di Persada Ilmuwan
* ISBN 9789674125134
  (kulit lembut)
* 130 halaman
* Abd Razak Hussin
* RM30.00

UMNO dalam Politik dan Perniagaan Melayu
* ISBN 9679426434
  (kulit lembut)
* 272 halaman
* Jamaie Haji Ramli
* RM40.00

Western Perspectives of Mahathir's Anti-West Policy Positions 1981-2003
* ISBN 9789674123437
   (soft cover)
* 122 pages
* Zawiyah Yahya (edt.)
* RM30.00