Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Sekretariat Penyelidikan dan Inovasi

Arkib Berita

Hari Harta Intelek FST 2019

Hari Harta Intelek FST 2019 Tarikh: 23 Julai  2019 (Selasa) Tempat: DKB 2, Bangunan Kedekanan FST   | Masa: 8.30 pagi

Bengkel Kemasukan Maklumat e-IPR

Bengkel Kemasukan Maklumat e-IPR Tarikh: 25 April 2019 (Khamis) Tempat: Bilik Makmal Komputer 2, Aras 2, Kompleks Kedekanan

Taklimat Geran Penyelidikan “Top Glove Industrial Collaboration Grant’ (TGICG)

Taklimat Geran Penyelidikan “Top Glove Industrial Collaboration Grant’ (TGICG) Tarikh: 8 Mac 2019 (Jumaat) Tempat: Makmal komputer 2

Majlis Taklimat Geran Penyelidikan KPM 2019

Tarikh: 24 Januari 2019 (Khamis) Tempat: Dewan Persidangan Masa: 9.00 pg.