Kelab Vokal dan Muzik

  • Sesi pembelajaran diadakan selama 12 minggu
  • Kelas diadakan sekali seminggu
  • Peserta didedahkan dengan teknik pengeluaran suara, pernafasan, dan sebutan yang jelas