Latarbelakang

Pusat Pemerkasaan Remaja (PERKASA), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) telah ditubuhkan pada 5 Januari 2010.

PERKASA adalah berperanan dalam menjalankan penyelidikan dan intervensi untuk tujuan pemerkasaan demi membina generasi muda yang berkeyakinan, bersifat dinamik, dan mempunyai jati diri yang mantap. Dalam mencapai matlamatnya, PERKASA sedang menggerakkan dua program iaitu intervensi dalam kem (Kem PERKASA) dan intervensi dalam komuniti (Komunikasi PERKASA)

Penyelidikan dan intervensi yang dilaksanakan PERKASA memungkinkan pewujudan potensi diri remaja dari segi sosial, moral, emosi, kognitif dan fizikal.