Pengenalan Program

KEM PERKASA@remaja dengan kerjasama dari bahagian PERMATA, Jabatan Perdana Menteri merupakan satu program intervensi berkonsepkan kem untuk meningkatkan potensi diri remaja terpinggir yang terjebak dengan tingkah laku berisiko dan aktiviti kumpulan bermotosikal

Pendekatan holistik (pembagunan emosi, spiritual dan kendiri) akan diterapkan secara bersepadu untuk membina insan yang berkualiti. Ianya satu pendekatan yang mendatangkan kesan yang lebih efektif (dalam jangka masa yang tertentu)

Kem ini menggunakan modul yang bersifat experimental learning yang boleh mengubah tingkah laku, kognitif dan emosi remaja.