Permohonan Melawat ke PERMATApintar

visits

Kami mengalu-alukan lawatan dari pelbagai pihak. Oleh kerana jumlah permohonan lawatan yang tinggi, kelulusan untuk lawatan adalah bergantung kepada jadual lawatan dan kesediaan pihak pusat untuk menerima pelawat. Permohonan  untuk melawat ke Pusat PERMATApintar Negara hendaklah dibuat sekurang-kurangnya sebulan sebelum tarikh lawatan.

Surat permohonan perlu menyatakan perkara-perkara berikut;

  1. Tujuan lawatan
  2. bilangan peserta (murid, guru, dsb.)
  3. Tarikh dan masa lawatan

Surat permohonan hendaklah dihantar kepada;

Pengarah
Pusat PERMATApintar Negara
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi,
Selangor
UP: Ketua Hal Ehwal Jaringan Industri & Masyarakat


Surat permohonan boleh juga dihantar kepada kami melalui email
email: pghpermatapintar@ukm.edu.my, dan salinan kepada hejim.pp@ukm.edu.my

 

Juga berkaitan:

  1. Lawatan ke PERMATApintar sepanjang 2016