Hubungi kami

Alamat

Pusat PERMATApintar Negara
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi,
Selangor
Malaysia

Telefon

1. Pentadbiran Am: +(603) 8921 7503 
2. Pencarian & Pengurusan Bakat: 
+(603) 8921 7521 
3. Perkhemahan Cuti Sekolah (PCS):
 +(603) 8921 7521 
4. Kolej PERMATApintar:
 +(603) 8921 7508 / 7529 
5. ASASIpintar (Pra-Universiti):
 +(603) 8921 7526 email : asasipintar@gmail.com 
6. Faksimile:
 +(603) 8921 7525 
7. Emel: 
permatapintar@ukm.edu.my 
8. Lokasi kami:
 http://www.ukm.my/permatapintar/MY/lokasi/