PENGUMUMAN PEPERIKSAAN 1/MAC KOLEJ PERMATApintar 2017

Makluman Ibu Bapa/Penjaga, sila rujuk surat makluman Peperiksaan 1/Mac ini untuk maklumat lanjut.

Ralat/Pembetulan:

Peperiksaan 1/Mac Kolej PERMATApintar UKM
Level 1 & 2 (10/3) & (14/3-17/3)
Asas 1 – 3 (14/3-17/3)

SURAT MAKLUMAN PEPERIKSAAN 1 (2017)