Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat PERMATApintar Negara, UKM

Pentadbiran Pusat PERMATApintar

Prof. Dato Dr. Noriah binti Mohd Ishak

Bidang Tugas

FIELD: KAUNSELING PSIKOLOGI/GIFTED EDUCATION


Prof. Madya Dr Rorlinda binti Yusof

  • 03-89217508
  • rorlinda@ukm.edu.my

Bidang Tugas

TIMBALAN PENGARAH PUSAT PERMATApintar NEGARA

PENSYARAH UNIVERSITI DS53

KAUNSELOR

 

FIELD: GUIDANCE  AND COUNSELLING


Dr. Azizah binti Mohd Zahidi

Bidang Tugas

FIELD: TESL, TEACHING AND LEARNING FOR GIFTED STUDENTS


Dr Siti Fatimah Bt Mohd Yassin


Dr. Ikhwan bin Zakaria

Bidang Tugas

FIELD: FORENSIC ENTOMOLOGY


Dr Chin Siew Xian

Bidang Tugas

FIELD: FINECHEMICALS FROM LIGNOCELULOSIC BIOMASS/PRETREATMENT OF BIOMASS/NANOMATERIAL/CATALYSTS.


Encik Salleh Huddin bin Abdul Rashid


Dr. Nor Azah binti Nik Jaafar

Bidang Tugas

FIELD: SAINS BAHAN


Puan Norasmah binti Mohamad Maselan

Bidang Tugas

EKSEKUTIF 41


Encik Ammar Hafiz Bin Abd Karim

Bidang Tugas

EKSEKUTIF 41


Puan Siti Aishah binti Hassan


Puan Afifah binti Radzi


Encik Mior Muhammad Saiful Nizan bin Muhd Saali


Encik Mohd Fadzil bin Kamarudin


Encik Muhammad Zaim bin Esrati


Puan Nurul Suzaina binti Joli


Puan Mariati Binti Mokhtar


Puan Siti Noordiana binti Mohd Kamaruddin


Cik Ong Sy Ing