Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat PERMATApintar Negara, UKM

Pentadbiran Pusat PERMATApintar

Prof. Dato Dr. Noriah binti Mohd Ishak

Bidang Tugas

FIELD: KAUNSELING PSIKOLOGI/GIFTED EDUCATION


Prof. Madya Dr Rorlinda binti Yusof

Bidang Tugas

 

 

 


Dr. Azizah binti Mohd Zahidi

Bidang Tugas

FIELD: TESL, TEACHING AND LEARNING FOR GIFTED STUDENTS


Dr Siti Fatimah Bt Mohd Yassin


Dr. Ikhwan bin Zakaria

Bidang Tugas

FIELD: FORENSIC ENTOMOLOGY


Dr Chin Siew Xian

Bidang Tugas

FIELD: FINECHEMICALS FROM LIGNOCELULOSIC BIOMASS/PRETREATMENT OF BIOMASS/NANOMATERIAL/CATALYSTS.


Encik Salleh Huddin bin Abdul Rashid


Dr. Nor Azah binti Nik Jaafar

Bidang Tugas

FIELD: SAINS BAHAN


Dr. Faieza binti Samat

Bidang Tugas

FIELD" ANALISIS BERANGKA (NUMERICAL ANALYSIS)


Dr. Nurulhaidah binti Daud

Bidang Tugas

FIELD: KIMIA ANALISIS (ELECTROCHEMICAL & BIOSENSOR) 


Puan Siti Aishah binti Hassan


Puan Afifah binti Mohamad Radzi


Encik Mior Muhammad Saiful Nizan bin Muhd Saali


Puan Nurul Suzaina binti Joli


En Syahrul Ghani Bin Zainal Abidin


Encik Kamarul Zaman bin Hamzah


Puan Azrina binti Azhari


Puan Nur Nadiah binti Lani


Cik Zaiton binti Arifin

Bidang Tugas

EKSEKUTIF 44 


Encik Ammar Hafiz Bin Abd Karim

Bidang Tugas

EKSEKUTIF 41 Bahagian Kewangan