Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat PERMATApintar Negara, UKM

Unit ASASIpintar

Prof. Dato Dr. Noriah binti Mohd Ishak

Bidang Tugas

FIELD: KAUNSELING PSIKOLOGI/GIFTED EDUCATION


Prof. Madya Dr Rorlinda binti Yusof

  • 03-89217508
  • rorlinda@ukm.edu.my

Bidang Tugas

TIMBALAN PENGARAH PUSAT PERMATApintar NEGARA

PENSYARAH UNIVERSITI DS53

KAUNSELOR

 

FIELD: GUIDANCE  AND COUNSELLING


Dr. Azizah binti Mohd Zahidi

Bidang Tugas

FIELD: TESL, TEACHING AND LEARNING FOR GIFTED STUDENTS


Dr. Ikhwan bin Zakaria

Bidang Tugas

FIELD: FORENSIC ENTOMOLOGY


Dr Chin Siew Xian

Bidang Tugas

FIELD: FINECHEMICALS FROM LIGNOCELULOSIC BIOMASS/PRETREATMENT OF BIOMASS/NANOMATERIAL/CATALYSTS.


Encik Salleh Huddin bin Abdul Rashid


Dr. Nor Azah binti Nik Jaafar

Bidang Tugas

FIELD: SAINS BAHAN


Dr. Faieza binti Samat

Bidang Tugas

FIELD" ANALISIS BERANGKA (NUMERICAL ANALYSIS)


Dr. Nurulhaidah binti Daud

Bidang Tugas

FIELD: KIMIA ANALISIS (ELECTROCHEMICAL & BIOSENSOR) 


To’ Puan Dr. Tengku Elmi Azlina Tengku Muda

Bidang Tugas

FIELD: BIMBINGAN DAN KAUNSELING/KEPIMPINAN/KECERDASAN EMOSI DAN KEPUASAN KERJA


Dr Teh Chin Hoong

Bidang Tugas

FIELD : CHEMISTRY, MATERIALS SCIENCE.
RESEARCH AREA: POLYMER, ORGANIC SYNTHESIS, SOLAR CELL MATERIALS.


Dr. Nor Farhah binti Razak

Bidang Tugas

FIELD: PHOTONICS/APPLIED OPTICS/FIBER OPTICS/FIBER LASER


Dr Wan Ilma Dewiputri binti Wan Burhanuddin

Bidang Tugas

FIELD: BIOLOGICAL PSYCHOLOGY/COGNITIVE NEUROSCIENCE/NEUROIMAGING

(CUTI TANPA GAJI)


Cik Zaiton binti Arifin

Bidang Tugas

EKSEKUTIF 44 


Puan Megawati binti Lateng