Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat PERMATApintar Negara, UKM

Pensyarah Universiti DS51

Dr. Azizah binti Mohd Zahidi

Bidang Tugas

FIELD: TESL, TEACHING AND LEARNING FOR GIFTED STUDENTS


Dr. Ikhwan bin Zakaria

Bidang Tugas

FIELD: FORENSIC ENTOMOLOGY


Dr Chin Siew Xian

Bidang Tugas

FIELD: FINECHEMICALS FROM LIGNOCELULOSIC BIOMASS/PRETREATMENT OF BIOMASS/NANOMATERIAL/CATALYSTS.


Dr. Nor Azah binti Nik Jaafar

Bidang Tugas

FIELD: SAINS BAHAN


Dr. Faieza binti Samat

Bidang Tugas

FIELD" ANALISIS BERANGKA (NUMERICAL ANALYSIS)


Dr Normahirah Binti Nek Abd Rahman

Bidang Tugas

Bidang Tugas

Field : Mathematical Cryptography, Number Theoretical Cryptography & Cryptanalysis and Public Key Cryptography


Dr. You Huay Woon

Bidang Tugas

Field: Statistical Quality Control, Applied Statistic


To’ Puan Dr. Tengku Elmi Azlina Tengku Muda

Bidang Tugas

FIELD: BIMBINGAN DAN KAUNSELING/KEPIMPINAN/KECERDASAN EMOSI DAN KEPUASAN KERJA


Dr. Nor Farhah binti Razak

Bidang Tugas

FIELD: PHOTONICS/APPLIED OPTICS/FIBER OPTICS/FIBER LASER